Není naším původním druhem. Mohutné tělo pokrývají drobné šupiny. Široká tlama má horní postavení. Velké oči jsou posazeny až pod její úrovní. Po celém břiše se táhne ostrý kýl. U devadesáti procent jedinců je dominantní barvou matně stříbrná, existují však i žluté a bílé varianty. Roste velmi rychle. Jedinci přesahující metr délky nejsou nikterak vzácní. Nejvíce se mu daří ve stojatých nebo velmi málo proudících vodách.

Rybáři patří určitě k těm návštěvníkům přírody, kteří se nejčastěji setkávají s rosničkou zelenou. I když tato drobná žabka žije někdy i daleko od vody, přece se jí nejvíce líbí v pobřežních porostech, kde i přes své ochranné (kryptické) zbarvení neunikne pozornému oku rybáře, který si obyčejně všímá nejenom splávku nebo policajta, ale i dění kolem sebe.

V době, kdy vzniká tento článek, vydatné deště způsobily v České republice (hlavně na Moravě) záplavy. Tato politováníhodná skutečnost mě vedla k tomu, abychom se tentokrát blíže podívali na takový revír, kde se hladina nemění v závislosti na počasí. A tím je Cézava 1 A. Patří pod správu MO MRS Brno 5.