Během posledního červencového týdne došlo na řece Odře na česko-polské hranici k úhynu ryb. Situaci šetřila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Příčinou byl nedostatek kyslíku v řece v důsledku extrémních hydrometeorologických podmínek. ČIŽP o tom informuje na svých stránkách.

text: Marek Kožušník

„Cizí zavinění je zcela vyloučeno. Rovněž byly na základě hydrobiologických rozborů vzorků vod vyloučeny obavy z výskytu a rozmnožení zlativky zvané také ‚zlatá řasa‘ (Prymnesium parvum), která při vyšším výskytu způsobuje úhyn ryb. Celkový úhyn ryb se podle dostupných informací (především z polské strany) odhaduje na jednu tunu,“ uvádí ČIŽP.

Spolu s Českým rybářským svazem a správcem toku ČIŽP předpokládá, že změnou odtokových poměrů, teplot a nárazovým přísunem organického znečištění došlo v tocích k přechodnému výraznému snížení obsahu kyslíku. Ten vedl k selektivnímu úhynu citlivějších ryb.

Podle ČRS zůstaly nedotčeny populace cejnů a kaprů (uhynuly ostroretky, oukleje, parmy). Uhynulé ryby pak byly po zvýšení průtoku v jejich počátečním rozkladu několik dnů vyplavovány a splavovány níže po toku k polské hranici.

ostroretka
foto: ČIŽP

„Celkem bylo odebráno přes 20 vzorků vody, proměřen obdobný počet profilů, odebrány vzorky ryb a zkontrolovány desítky výpustí. Z pitevního vyšetření ryb vyplynulo, že důvodem úhynu ryb bylo kolísání rozpuštěného kyslíku pod hranicí fyziologické potřeby,“ informuje ČIŽP.