Cejn velký

Cejn velký je jednou z našich nejběžnějších původních ryb. Mezi rybáři není pro svůj častý výskyt příliš oblíbený.

Cejn velký žije ve spodních úsecích řek a ve stojatých vodách. Přes léto jej můžete ulovit i v proudnějších úsecích nebo v podjezích, kam vyjíždí za potravou a kyslíkem.

Cejn není příliš bojovný, má silnou vrstvu slizu, který je hodně lepivý, a jeho maso obsahuje velké množství kostí. Proto ho většina rybářů používá na rybí salát nebo na matesy.

Karty všech našich ryb s jejich podrobnou specifikací a na kvalitním tvrdém papíře lze objednat zde.