Rozbor vzorků vody z řeky Bíliny na Teplicku odhalil, že 2. května ryby v řece uhynuly kvůli bakteriální infekci. Otravu ryb rozbor nepotvrdil. Úhyn mohla způsobit například eroze půdy. O události jsme informovali zde.

text: Marek Kožušník

Otravu nepotvrdil rozbor vzorků vody z řeky, který nechal provést městský úřad v Bílině. Nic toxického neodhalily ani výsledky vzorků odebraných podnikem Povodí Ohře. Za úhynem ryb může stát podle Heleny Volfové, vedoucí oddělení životního prostředí městského úřadu, například eroze půdy.

„Tam může být spousta vlivů, tam může být eroze půdy, tam může být cokoli. Byl velký déšť a navíc nehoda byla nahlášena pozdě,“ uvedla pro ČTK Volfová a dodala, že příčinou úhynu ryb nebyla otrava.

„Bakteriální infekce obecně je podivná, ty ryby byly evidentně přidušené, takže spíš ty veškeré bakterie zlikvidovaly kyslík ve vodě,“ řekl pro iRybářství mluvčí Severočeského územního svazu ČRS Jan Skalský. „Nedá se opravdu přesně určit, jestli za to mohly třeba nějaké uvolněné sedimenty z minulosti, které jsou plné nebezpečných látek, nebo jestli za to mohly přímo odpadní vody. Teď už to asi bohužel nezjistíme,“ dodal Skalský.

Rybáři se zprvu domnívali, že za úhynem mohla být čistička odpadních vod, jež pod městem Most vypustila kvůli dešťům odpadní látky. Podle Ivety Kardianové, mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací (SČVK), pod které čistička spadá, by ale odpadní látky hromadný úhyn ryb nezpůsobily.

Vzorky odebrané povodím Ohře sice obsahovaly bakterie pocházející z odpadních vod, laboratoř ale nedokázala určit, zda šlo o uniklý čistírenský aktivovaný kal, nebo nečištěnou surovou odpadní vodu.

štika obecná
foto: Severočeský územní svaz

Povodí Ohře se domnívá, že za úhyn ryb mohou vydatné deště, které neštěstí předcházely. Podle mluvčího Povodí Ohře Jana Svejkovského to potvrzuje i množství mrtvých ryb. Byly jich údajně stovky, většinu ale odnesl proud.

„Určitě je tam spojitost s dešti, ale je problém, že se to zjistilo poměrně pozdě. Svědkové mluví o velkém množství ryb, spousta jich byla přidušená. Dá se předpokládat, že se většina vzpamatovala, něco odnesla voda,“ dodává pro iRybářství Skalský.

Bílina protéká nejprůmyslovější oblastí České republiky s velkou ekologickou zátěží, teče i okolo Unipetrolu. Rybáři po úhynu úsek v lokalitě největší petrochemické společnosti v Česku kontrolovali, voda tam byla čistá.