Po několika desítkách let se ve středu 17. listopadu slovil rybník v Očihově na Podbořansku. Několik rybářů v silné vrstvě bahna zapadlo, k vyproštění jednoho z nich museli použít bagr.  

text: Marek Kožušník

Výlov každé nádrže, která se nevypouštěla desítky let, může působit komplikace. Vypouštěcí zařízení vody z rybníku už nebylo funkční, proto se přistoupilo rovnou k překopání hráze.

„Část ryb se lovila v prostoru pod hrází, kam byla voda odpouštěna, část ovšem musela být slovena v samotné nádrži. Některé ryby se držely v prostoru několik desítek metrů od prokopané části,“ uvádí mluvčí Severočeského územního svazu Jan Skalský.

bagr
foto: Severočeský územní svaz

S pomocí lopat tak bylo nutné při nižší hladině vytvořit stoku, aby odtekla i zbylá voda, pokud možno s co největším množstvím ryb do prostoru pod hráz, kde již odlovení nebyl problém.

Zrádné bahno

„Ovšem odlovení části ryb přímo v nádrži bylo komplikovanější a vyžadovalo větší zručnost lovících i při samotném pohybu v nádrži, který značně znesnadňovalo množství bahna,“ dodává Skalský.

záchrana
Tady musel pomoct bagr. Foto: Severočeský územní svaz

U chovných nádrží, které se loví pravidelně, nebývá vrstva bahna silná, u dlouho nelovených nádrží je tomu jinak. „Několik rybářů v nánosech uvízlo a bez pomoci by se neměli šanci dostat ven. Jednoho rybáře od kbelu pomáhal tahat bagr, jinak to bylo o lanech a lidské síle,“ popisuje Skalský.

Kapři, amuři, ale i generační candáti

Ryby byly po slovení distribuovány do jiných nádrží revíru. „Aby se snížila zbytečná manipulace a vše se usnadnilo, část ryb lovených přímo v nádrží nebyla ani tříděna, ale přímo nakládána na vozidla s kyslíkem a odvážena. V podobných případech je prostě třeba dostat ryby z nádrže pokud možno co nejdříve,“ upřesňuje mluvčí.

candát
foto: Severočeský územní svaz

Podle Skalského můžeme hovořit o stovkách kusů kapra a amura, desítkách štik a generačního candáta. Ten se v nádrži vytřel, takže bylo sloveno i určité množství mladších ročníků. V nádrži bylo také množství bílé ryby, především cejn, ale také mnoho úhořů.

Hráz rybníka při silnici mezi Očihovem a Podbořany teď čeká rekonstrukce v režii majitele nádrže – státního podniku Povodí Ohře. Obnovení rybolovu po rekonstrukci se předpokládá v roce 2023.