Minulý týden jsme informovali, že v přírodní rezervaci Věstonická nádrž na jihu Moravy poprvé zahnízdil vzácný rybožravý kormorán malý.

text: Marek Kožušník

Redakce iRybářství proto oslovila Gašpara Čamlíka, jednatele Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické, aby popsal, jaké riziko od kormorána malého hrozí.

Gašpar Čamlík
Gašpar Čamlík, foto: Naše příroda / SlidesLive.com

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) je dnes noční můrou rybářů, jde o těžko řešitelný problém. Mohla by podobná situace nastat i u kormorána malého (Microcarbo pygmeus), pokud by se u nás rozšířil?

Kormorán malý v současnosti hnízdí na jediné lokalitě v České republice, která je zároveň jeho nejsevernější hnízdní lokalitou vůbec. Pořád je to u nás vzácný pták. V Maďarsku a v Rakousku hnízdí v rozsáhlých mokřadních oblastech, jakých u nás moc nemáme, takže nějaké plošné šíření nepředpokládáme.

Proč dochází k významnému rozšíření hnízdního areálu kormorána malého?

Důvodem tohoto trendu bude zlepšení podmínek a kvality vody v mokřadních biotopech na jihu Evropy. Jeho rozšíření k nám může souviset s masovým výskytem střevliček východních a karasů stříbřitých ve vodách v okolí Věstonické nádrže.

kormorán malý
foto: Wikimedia Commons

Předpokládáte, že jeho počty u nás porostou?

Hnízdí u nás první rok, těžko předjímat, jak se jeho početnost bude vyvíjet. Navíc na Neziderském jezeře v Rakousku, jež představuje nejbližší hnízdiště kormoránů malých, jeho počty setrvale klesají.

Jak schopný lovec je kormorán malý?

Rád loví v mokřadech, kanálech, především na zarostlých lokalitách s bažinatým charakterem. Vzhledem k jeho velikosti a prostředí, kde loví, je jeho vliv na kořist nesrovnatelný s kormoránem velkým. Živí se malými rybkami okolo 10 cm.

Více se o kormoránovi malém dočtete zde a zde.