V přírodní rezervaci Věstonická nádrž na jihu Moravy hnízdí vzácní rybožraví kormoráni malí. Je to vůbec poprvé, co v Česku zahnízdili. Informuje o tom Česká společnost ornitologická na svém webu.

text: Marek Kožušník

Až do letošního roku se na našem území kormorán malý objevoval jen vzácně.  Letos u nás prokazatelně hnízdí téměř čtyřicet párů – na Ivaňském ostrově v přírodní rezervaci Věstonická nádrž, která je součástí VD Nové Mlýny.

„Loni v létě se tu objevilo neobvykle velké množství zimujících kormoránů čítající hejno přes sto ptáků. Zůstali po celou zimu, neodlétli a na jaře zahnízdili,“ popisuje Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické.

Aktuálně se jedná o nejsevernější hnízdiště kormoránů malých v Evropě.

Kormorána malého pozorovali ornitologové loni i na jiných místech v Česku, hejna čítala 15 až 30 jedinců. Jednalo se o Českobudějovicko, Příbramsko, střední Moravu nebo Chomutovsko. Celkový počet kormoránů malých na území Česka se pohyboval kolem dvou set jedinců.

„Hnízdění je prozatím prokázané pouze v přírodní rezervaci Věstonická nádrž. Není vyloučeno, že hnízdních párů kormorána malého v Česku bude přibývat,“ doplňuje Čamlík.

kormorán malý
Kormorán malý. Foto: Česká společnost ornitologická/Dušan Boucný

„Kormorán malý se většinou drží více na jihu, to je opravdu extrém. Myslím, že to může souviset s globálním oteplováním a časem se u nás může objevovat nebo hnízdit častěji. Nedomnívám se ale, že by představoval tak výrazné riziko, jako jeho podstatně větší příbuzný – kormorán velký,“ vysvětluje pro iRybářství Pavel Vrána, ichtyolog ČRS.

Kormorán malý

Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) je asi o polovinu menší než kormorán velký (Phalacrocorax carbo). Délka jeho těla je 45–55 centimetrů. Rozpětí křídel je 75–90 centimetrů.

Ve svatebním šatě je černý s bílými tečkami, hlava a krk jsou načervenale hnědé. Po vyhnízdění bílé tečky mizí, v prostém šatu má bílou skvrnu na bradě. Mladí ptáci jsou šedohnědí, brada a břicho jsou bělavé.

kormorán malý
Kormorán malý. Foto: Česká společnost ornitologická/Dušan Boucný

Hnízdí v koloniích, často společně s jinými druhy ptáků. Hnízdí od konce března do poloviny července, snáší 3-7 vajec, oba rodiče sedí na vejcích 27-30 dní. Mláďata hnízdo opouštějí po asi 70 dnech. Potravu tvoří malé rybky. Loví potápěním jako ostatní druhy kormoránů.