Republiková rada ČRS se sešla na svém prvním letošním řádném zasedání dne 5. ledna. Na programu byly zejména následující body – plány práce odborů a komisí Republikové rady ČRS, kontroly Republikové dozorčí rady, projednání aktuálních oblastí k RIS.

text: Lukáš Mareš, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu,

Předseda ČRS dr. Karel Mach na úvod přivítal členy Republikové rady ČRS a popřál mnoho úspěchů do nového roku 2023.

Jednatel ČRS dr. Roman Heimlich informoval o předložených plánech práce ekonomické komise, hospodářského odboru, odboru čistoty vody a životního prostředí, odboru mládeže a sportovních odborů. Právní komise a komise pro výběrová řízení se bude scházet dle aktuálních potřeb Republikové rady ČRS. Republiková rada ČRS neměla k plánům práce odborů a komisí připomínky a vzala je na vědomí.

Předseda Republikové dozorčí rady dr. Leoš Křenek informoval členy Republikové rady ČRS o činnosti Republikové dozorčí rady a o záležitostech řešených nad rámec plánovaných kontrol. Předseda ČRS dr. Karel Mach poděkoval předsedovi a členům RDR za spolupráci v uplynulém roce.

Jednatel ČRS dr. Roman Heimlich a manažer RIS Bc. Tomáš Kočica informovali členy Republikové rady ČRS o aktuálním stavu RIS. Práce na RIS pokračují podle harmonogramu. Proběhla schůzka se zástupci MRS, během které byli zástupci ČRS informováni, že Moravský rybářský svaz již více než 6 měsíců připravuje vlastní informační systém.

V zájmu zachování současného modelu spolupráce (existence celorepublikových povolenek, vzájemné uznávání členství a zajištění kompletní agendy sportu ze strany ČRS pro členy obou svazů) je nutné oba systémy na datové úrovni propojit a část dat, nutných k zajištění výše zmíněné agendy, sdílet.

Technické a technologické podrobnosti budou řešeny v rámci dalšího jednání zástupců obou svazů, které proběhne ve druhé polovině ledna za účasti dodavatele RIS a projektového dozoru. Harmonogram příprav RIS pro rok 2023 předpokládá testovací provoz systému v průběhu dubna, pilotní provoz bude zahájen v květnu.

Následovat bude proces postupné migrace a čištění dat (do září 2023) a spuštění ostrého provozu na úrovni všech organizačních složek od listopadu 2023. Paralelně s tímto procesem bude probíhat školení klíčových uživatelů.

Vedoucí oddělení sportu a mládeže sekretariátu Rady ČRS Jitka Chybová předložila návrh odboru LRU muška na odvolání státního trenéra reprezentace mužů LRU muška pana Antonína Peška. Republiková rada ČRS odvolala z funkce státního trenéra LRU muška kategorie mužů a uložila odboru LRU muška vyhlásit výběrové řízení na tuto pozici.

Republiková rada ČRS schválila také předložené návrhy na udělení svazových vyznamenání. „Medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS“ – Josef Djakov (MO Teplice), Vladimír Jiříček (MO Jablonec nad Nisou), Jaromír Přepechal, Michal Hnízdil, Daniel Hnízdil (MO Újezd nad Lesy).

„Čestný odznak ČRS I. stupně“ – Pavel Hrubý, Jan Chládek (MO Jablonec nad Nisou), Tomáš Hamsa (MO Teplice), Václav Matoušek (MO Jilemnice), Jana Petrů (MO Újezd nad Lesy), Jan Urbánek (MO Plzeň 3 eCity). „Čestné uznání Rady ČRS“ – Jaroslav Belanec, Zdeněk Nýč, Jiří Pokorný, Tomáš Pech, Jan Šmach (MO Most).

Příští zasedání Republikové Rady ČRS se bude konat 9. února 2023.