Nebezpečná látka určená k moření dřeva, která v noci ze 7. na 8. října unikla do Drnovského potoka, postupuje Berounkou. Povodí Vltavy vlnu znečištění pravidelně monitoruje. „Dne 15. října jsme zaznamenali kulminaci koncentrace na Žíkovském jezu,“ uvedl pro iRybářství.cz RNDr. Marek Liška, Ph.D, člen dozorčí komise Povodí Vltavy státní podnik.

Text: David Štrunc, foto: autor

Státní podnik Povodí Vltavy provádí v posledních dnech pravidelný monitoring po celé délce Berounky. „Čelo markerů látkové vlny se nacházelo 15. října v 15 hodin na Žíkovském jezu,“ popsal Liška.

Žíkovský jez se nachází asi 26 km za Plzní. Povodí Vltavy zde naměřilo cca 1200 nanogramů na litr. 16. října přibližně v devět hodin dopoledne, zde bylo naměřeno už jen cca 100 nanogramů na litr.

Látku tvoří směs chemikálií a pesticidů, mezi kterými najdeme například cyproconazol nebo propiconazol. „Obsah látek ve vodě je stále vysoký, ale daří se je ředit. Hodnota 1000 nanogramů je vysoká, pesticidy jsou však dlouhodobý problém. Přirozená hodnota v řece je samozřejmě 0, poměrně často se však setkáváme s hodnotami 100 až 400 nanogramů na litr různých pesticidních látek. A to není na řekách žádný únik hlášen,“ dodal Liška.

Vzorky se testují v Plzni

Jak vlna postupuje a jestli se látka ředí, se Povodí dozvídá se zpožděním. Nejedná se o látky, které by se daly analyzovat v terénu. Odebrané vzorky se musí odvézt do laboratoří v Plzni. Zde je třeba vzorek připravit a samotná analýza jednoho odběru zabere nejméně půl hodiny strojového času.

Kdy vlna znečištění opustí Českou republiku si Liška netroufá odhadnout „Látka postupuje pomaleji než samotné čelo zvýšeného průtoku. Netroufám si odhadnout, proč to tak je, ani kdy se látky zcela odplaví z našeho území. Až látka dorazí do Vltavy, hodně se naředí. V Berounce teče v současné chvíli přibližně 20 kubíků za vteřinu, ve Vltavě je to čtyřnásobně víc.“

Rozbory se zatím dělají pouze z vody. Jestli jsou v plánu také rozbory rybích tkání, Liška nepotvrdil.