Rybáři v kanadské provincii Ontario mají už kormoránů plné zuby. Ptáci prý redukují rybí populace a je třeba s tím něco dělat. Ministerstvo přírodních zdrojů a lesnictví tedy podalo návrh na změnu zákona.

Text: David Štrunc, foto: Pavel Vrána

Populace kormoránů na velkých jezerech v Ontariu výrazně klesly v období od 50. do 70. let minulého století především kvůli znečištění životního prostředí. V sedmdesátých letech se jejich počty stabilizovaly a následně se začaly opět zvyšovat. Tento rychlý růst se zastavil až kolem roku 2000.

I přes to, že se populace kormoránů v posledních letech opět stabilizovala, mají místní rybáři obavy o rybí populace, které jsou stále decimovány. K tomu se přidali i majitelé pozemků, kterým vadí, že kormoráni kálí na stromech okolo vody. Tím je velmi často zahubí, v důsledku toho navíc vypadá celá krajina nevzhledně.

Ministerstvo na tyto stížnosti reagovalo návrhem, který předpokládá zařazení kormorána mezi lovená zvířata. K jejich lovu by měl mít povolení každý, kdo je držitelem licence pro odstřel ptáků.

Ministerstvo navrhuje tyto změny:

  • Zařazení kormorána mezi zvěř. Pokud budou chtít lovci kormorány lovit, potřebují k tomu licenci.
  • Lovecká sezona v celém Ontariu by měla začít 16. března a skončit 31. prosince.
  • Počet zastřelených kormoránů by měl být omezený na 50 kusů na člověka za den.
  • Při střelbě nesmí být použita toxická munice.
  • Měl by být povolen lov ze zakotveného člunu.

Aby nedošlo k úplnému vyhubení populace kormorána, zavede ministerstvo opatření ve formě programu sledování tohoto ptáka. Pokud by se jeho počty radikálně snížily, bude moci zasáhnout a střelbu omezit nebo úplně zrušit.

Je třeba vyřešit ještě další změny zákonů. Kormorán nepatří mezi zvířata, které by Kanaďané konzumovali, proto se jedná o tom, co se zabitými ptáky. V současné době je nezákonné nechat zastřelené zvíře na místě. To by se však mohlo při lovu kormoránů změnit.

Zajímá vás problematika kormorána v České republice? V tom případě se můžete těšit na prosincové číslo časopisu Rybářství, kde se tímto problémem obšírně zabývá ichtyolog ČRS Pavel Vrána.