Fytoplankton (drobné řasy) v rybníce tvoří potravu pro zooplankton (perloočky atd.), který je požírán drobnými rybami (popřípadě kaprem). Drobnějšími rybami se živí dravci – tedy okouni, štiky, candáti atd. Tak vypadá obvyklý potravní řetězec v běžné vodě. Existuje ale jedna potravní rybka, která se může svému údělu do určité míry vzepřít.

text: JH foto: archiv školy

Střevlička východní (Pseudorasbora parva) je nepůvodní invazní druh naší přírody. Jde o velmi úspěšného kolonizátora, který je schopen se v našich podmínkách vytírat až pětkrát za rok! Ve zhuštěné obsádce kapra v produkčních rybnících je obvykle plůdek střevličky kaprem v sezoně vyžírán a střevlička nevytvoří tolik věkových kohort, jako v rybníku s menší obsádkou lehčích ryb.

V rybnících se střevlička hojně užívá jako potravní ryba pro dravce a zejména násada candáta na ní rychle roste a prospívá. Jinak jde o rybu, která potravně významně konkuruje kaprovi a připravuje ho o přirozenou potravu. Takový rybník se vyznačuje absencí hrubšího, středního a často i drobného planktonu. Také na rybnících s určitým statutem ochrany je „rasbora“ nežádoucí i z hlediska likvidace řady drobných vodních organizmů včetně malých pulců. Předchozí negativa doplňuje určitá specialita tohoto druhu, tzv. fakultativní (příležitostný) parazitismus.

Rybky, které okusují

Akvaristé znají rybku garra rufu, které se říká „ryba doktor“ a používá se k léčbě lupénky. Rybky okusují odumřelé kožní buňky a jejich ústní sekret ranky dezinfikuje. V pískovnách a čistých rybnících můžeme pozorovat, jak nám malé plotice a perlíni při koupání ve vodě „ozobávají“ nohy, když se přestaneme hýbat.

Střevlička východní dokáže tuto činnost dotáhnout ještě dál. V určitých podmínkách „oždibuje“ různé druhy ryb, které s ní v rybníce plavou… Při větší hustotě ryb a zejména při nedostatku potravy se střevličky začnou vůči kaprovi i jiným větším rybám chovat nepřátelsky a svými ostrými ústy jim okusují pokožku na různých místech těla.

Kuriózní situace nastává, když tohle drobné střevličky dělají dravým rybám. Zejména pro tržní štiky jsou střevličky už relativně malou potravou, která je pro ně z hlediska lovu energeticky nevýhodná. Stává se, že střevličky štiku neustále „ozobávají“ a tato zdánlivě sebevražedná strategie drobných rybek může končit paradoxně až úhynem vystresované štiky. Kaprovi mohou tato drobná zranění ublížit i nepřímo, vytvoří se totiž vstupní brána pro různé bakterie, plísně a další onemocnění, které snižují kondici ryby.

Školní zkušenosti

Několikrát jsme se o strategii střevliček mohli přesvědčit i v naší školní akvaristice, kde se tyto rybky používají ke krmení dravců. Když se nakrmí velkým množstvím, které dravci nestačí ihned zkonzumovat, střevličky se začnou v akváriu pohybovat v hejnu, do něhož se např. okounkům pstruhovým útočit nechce. Pokud by byli dravci v horší kondici a v akváriu by nebyly jiné zdroje potravy, střevličky by během několika dní začaly okusovat ocasní ploutve okounků, což by vyústilo až v úhyn dravců. Tomu můžeme zabránit včasným odlovem přebytečných krmných střevliček.