Slovenský lososový a pstruhový revír Ubla je v některých mapách označovaný i jako Ublianka. Jde o 25,5 km dlouhý, pravostranný přítok řeky Uh, který do něho ústí na ukrajinském území a na území Slovenska je dlouhý přesně 20,3 km. Na toku nenajdete žádné příčné stavby a stará se o něj MO SRZ Snina.

Text: Stanislav Géci, foto: autor

Rybáři se zde mohou setkat se čtyřmi až osmi druhy ryb. Dominantní rybou je zde jelec tloušť (slovensky jalec hlavatý), pomyslné druhé místo zde obsazuje pstruh potoční a třetí lipan podhorní (tymiánový).

Když zde slovenští rybáři zkoumali obsádku ryb podrobněji, zjistili, že v některých prolovovaných (elektickým agregátem) úsecích této říčky, žije osm až dvanáct druhů ryb. Tady v obci Ubla biomasou dominovala ostroretka stěhovavá (slovensky podustva severná), která ale v početnosti za tlouštěm trochu zaostala.

Rybáři se SRZ pod obcí Ubla zjistili biomasu ryb v hodnotách 313 kg/ha a přímo v obci došli k číslu 384,7 kg/ha. Během odlovu jim z dosahu elektrod uniklo přibližně 30 % ryb. S hospodářem MO Mariánom Balkom konstatovali, že těsně nad státní hranicí s Ukrajinou, oddělenou v lesním porostu vysokým plotem a také kamerami, se rybáři ryby lovit obávají, zřejmě pro možnost konfrontace s pohraničníky a možnými nepříjemnostmi. Takže jsou zde vlastně společně se státní hranicí chráněné i ryby.                           

Vysoký podíl ostroretky stěhovavé pod obcí i v obci samotné naboural mýtus o tom, že se sem ryby z ukrajinské řeky Uh nemohou dostat, protože je Ukrajinci často loví do sítí i za pomoci elektrického proudu. Ano, už i na Ukrajině si tamní rybáři své ryby více chrání, se stavem před nějakými deseti lety, kdy tam pytlačil pomalu každý, se dnešní situace snad ani srovnávat nedá. A dokonce ochotně spolupracují i se slovenskými rybáři.

Dobrým znamením je také stálá kvalita vody a minimální zásahy do života ryb. I proto se zde udržela třeba hořavka duhová (slovensky lopatka dúhová), sekavec horský (pĺž vrchovský), vranka obecná (hlaváč bieloplutvý), parma středomořská – východní (mrena škvrnitá) a hrouzek Kesslerův (hrúz Kesslerov). V mnohých tocích východního Slovenska všudypřítomná a chráněná ouklejka pruhovaná (ploska pásavá) tu ale postupně mizí.

Zatímco úlovky pstruhů a lipanů tu nejsou nejhorší (v porovnání s podobnými revíry východního Slovenska), místní rybáři při odlovu elektrickým agregátem v úsecích dlouhých od 75 do 130 m objevili pouze jediného lipana a čtyři pstruhy. Z toho se dá usuzovat, že návštěvy rybářů se soustřeďují do blízkého okolí obce Ubla, kde není problém na mušku ulovit i 35 cm dlouhou ostroretku.