Předseda ČRS Karel Mach na Republikovém sněmu zhodnotil činnost Českého rybářského svazu v období mezi Sněmy, které bylo tentokrát nestandardně dlouhé – tříleté.

text: Marek Kožušník

Velice pozitivně předseda ČRS hodnotil současný stav členské základny. Aktuálně má Český rybářský svaz téměř 259 tisíc členů, což je o dvanáct tisíc více, než bylo členů před třemi lety. ČRS má dnes nejsilnější členskou základnu v moderní historii.

Nové revíry

Kromě zvyšujícího se počtu členů jde také o udržování a rozšiřování vodních ploch, na kterých mohou rybáři provozovat výkon rybářského práva.

I z tohoto pohledu je ČRS dlouhodobě úspěšný – od minulého Sněmu v roce 2018 se podařilo rozšířit nabídku o 58 mimopstruhových a 8 pstruhových revírů o celkové rozloze přes 200 hektarů.

Povolenky

Rostoucímu počtu členů odpovídá i navýšení počtu prodaných povolenek k lovu ryb, zejména v mimopstruhovém režimu. Za sledované tři roky počet prodeje mimopstruhových povolenek stoupl o devět procent a téměř devatenáct tisíc kusů.

Mírný pokles ve stovkách kusů nicméně nastal u prodeje pstruhových povolenek. Je možné z něj vyčíst nepříliš příznivý stav některých pstruhových revírů, zejména kvůli nedostatku vody i systematickému snižování obsádky vydrou a kormoránem.

Český rybářský svaz
foto: Marek Kožušník

Jednoznačně pozitivní zprávou je výrazný nárůst podílu prodeje celosvazových povolenek vůči povolenkám územním. A ten nárůst je opravdu razantní – za tři roky došlo k navýšení o téměř 30 %.

To v praxi znamená nárůst příjmů celosvazového rybolovu o více než 70 milionů korun ve sledovaném období. Tyto peníze se pak mohou využít zejména na dlouhodobou podporu a obnovu populací vybraných druhů ryb.

Zarybňování

Ve sledovaném období také došlo k výraznému nárůstu počtu ulovených a ponechaných ryb, což svědčí o dvou věcech. Za prvé, že Český rybářský svaz obstál v úkolu zajistit atraktivní zarybňování revírů, které má v péči.

hotel Duo
foto: Marek Kožušník

Povinné zarybňovací plány jsou překračovány o téměř 70 % – z pohledu ekonomického přesahuje hodnota zarybnění hranici 200 milionů korun. I v tomto ukazateli došlo k navýšení o přibližně 10 % za poslední čtyři roky.

Nejen kapr

Ačkoli jsou celkové zarybňovací plány překračovány o 70 %, navýšení zarybňovacího plánu u kapra je pouze kolem desetiprocentní hodnoty. Český rybářský svaz tak dostává jednomu z hlavních úkolů, kterým je zachování biodiverzity formou podpory dravců, lososovitých i reofilních ryb.

Naopak je ale dobré připomenout, že úlovky kapra na našich revírech mají více než třetinový podíl na celkové spotřebě sladkovodních ryb v České republice.