V sobotu 24. září se v Kongresovém centru FLORET v pražských Průhonicích konal XIX. Republikový sněm ČRS. Nejdůležitějším bodem jednání byla volba předsedy ČRS. Funkci obhájil současný předseda Karel Mach.

text: Marek Kožušník

Letošní Republikový sněm byl sněmem volebním. Po čtyřech letech byl předsedou ČRS opět zvolen PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA. „Děkuji za hodně silný mandát k tomu, abychom dokončili všechny změny, které se v uplynulých čtyřech letech započaly. Slibuji vám, že se moje práce bude ubírat v naprosto stejných intencích jako dosud. Ještě jednou vám všem děkuji,“ uvedl po konci hlasování Karel Mach.

Co dalšího se na Republikovém sněmu projednávalo? Projektový manažer RIS Tomáš Kočica představil společně se zástupci dodavatelské firmy Asseco Central Europe stav vývoje očekávaného Rybářského informačního systému (RIS). Účastníci Sněmu si mohli prohlédnout i konkrétní funkcionality systému RIS.

Republikový sněm
Účastníci Republikového sněmu. Foto: Marek Kožušník

XIX. Republikový sněm dále schválil zvýšení členského příspěvku. Ten bude nově činit 700 Kč (dospělí), 300 Kč (mládež) a 150 Kč (děti) s platností od roku 2023. „Se zvyšováním cen základních vstupních komodit, jako je elektřina, plyn, pohonné hmoty nebo nájmy, je stále více obtížné pokrývat provozní výdaje u všech organizačních jednotek ČRS,“ uvedl předseda ČRS Karel Mach.

„Ve většině organizačních jednotek ČRS proto dochází k zatěžování hospodaření na rybářských revírech režijními náklady, a tím k navyšování cen za povolenky k lovu ryb. Stejně jako v případě cen povolenek je nezbytné, aby cena členského příspěvku reflektovala ekonomický vývoj a zvyšování cen vstupů kvůli rostoucí inflaci. Navýšením členského příspěvku ve všech kategoriích dojde k dlouhodobému a stabilnímu zajištění financování všech organizačních jednotek ČRS,“ dodal Karel Mach.