Každý český rybář jistě zná nejrůznější rybářské legendy. Mnohdy jde o historky, které jsou předávány z generace na generaci už po celá desetiletí. Zřejmě nejúžasnější jsou však neuvěřitelné příběhy o sumci velkém (Silurus glanis).

text: JS

Jedná se například o výskyty jedinců, kteří dosahují doslova gigantických rozměrů. Mnohdy nepochybuji ani o tom, že každý rybář při návštěvě některé z našich ÚN slyšel příběh o sumci, který leží u hráze a je porostlý mechem či řasami.

Nebo nejrůznější vyprávění o mizení koupajících se psů, či dokonce o napadení plavců. Nejzajímavější částí je však mnohdy odhadování věku daného jedince. Zde se místní rybáři opravdu nestydí, jelikož mnohdy odhadovaný i stoletý jedinec je považován za „puberťáka“.  

Metráková ryba

Jsou však tyto příběhy vůbec možné? Nejde jen o velmi oblíbené rybářské přehánění? Zkusme se tedy zamyslet a podívat se na tuto rybu z hlediska faktů. Sumec velký je doopravdy největší ryba, která obývá naše vody. Může dorůstat velmi úctyhodných rozměrů. Někteří jedinci mohou dosahovat délky až do 3 m a hmotnosti okolo 100 kg.

sumec velký
foto: Repro www.chovzvirat.cz

Jeden historický pramen dokonce udává jedince, který byl nalezen po záplavách v Rusku a dosahoval délky 5 m a hmotnosti téměř 300 kg. Tento údaj je však pouze písemný. Žádná další svědectví ani například fotografie doloženy nebyly.

Pokud si představíme, že ryby jsou v růstu omezeny pouze prostorem a potravou, můžeme téměř s jistotou hovořit i o jedincích, kteří tři metry své délky hravě přesáhnou. Bude však velmi obtížné je najít nebo se je dokonce pokusit zdolat v rámci sportovního rybolovu s vybavením do sladkých vod.

Opravdu baští psy?

Další nejčastější historkou o sumci je jeho údajné požírání koupajících se psů. Zde je už nutné říci, že tyto příběhy mohou být reálné. Vzrostlý jedinec sumce velkého by byl zcela jistě schopen menší plemena psů ulovit a pozřít. Tato ryba naprosto přirozeně loví například zástupce vodního ptactva či jiné ryby dosahující až 1 m. Ulovit tedy třeba jezevčíka, který nepatří mezi nejzdatnější plavce, je pro dospělého sumce jistě velmi lákavé a zřejmě i snadné.

Lovec lidí

Poslední typ historek je zřejmě ten nejožehavější. Jde o příběhy, kdy měl sumec velký napadnout nebo dokonce sníst člověka. Zde je už odpověď komplikovanější. Většinou se nepochybně jedná o vymyšlené historky, které slouží pro rybářské pobavení. Je však nutné říci, že některé mohou mít reálný základ.

Sumec velký je poměrně klidná ryba a člověka by sám od sebe nikdy nenapadl. Tato jeho povaha se však mění v období výtěru (červenec–srpen). Sumec totiž své jikry stráží u tzv. hnízda a prakticky vše od tohoto hnízda vyhání. Pokud by se tedy některý plavec náhodou příliš k hnízdu přiblížil, tak jej odtud začne samec zcela nepochybně vyhánět.

Toto vyhánění může být poté vyhodnoceno nezasvěcenými lidmi jako bezdůvodné napadení plavce sumcem. Nejkontroverznější jsou však příběhy, kdy mělo dojít k nalezení lidských ostatků v sumcově trávicím traktu. K těmto hrůzným nálezům údajně opravdu došlo v Německu.

Následně se však zjistilo, že se jednalo o otřesný případ vraždy, kdy tělu byly odděleny končetiny a ukryty do přilehlé vodní nádrže. Zde poté došlo k jejich pozření poměrně vzrostlým sumcem. K usmrcení člověka sumcem tedy v žádném případě nedošlo. 

Další legendy

Sumec velký je jistě zajímavá ryba, ale příběhy o něm jsou často zkreslovány, překrucovány a upravovány. Nejedná se o žádný zabijácký stroj. Jde o rybu, která pouze dorůstá větších rozměrů a snaží se najíst nebo ubránit své potomstvo.

velká ryba
foto: archiv Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína Třeboň

Navíc sumec není jedinou rybou v našich vodách, která je podobnými legendami opředena. I štice obecné (Esox lucius) nebo candátovi obecnému (Sander lucioperca) jsou přisuzovány útoky na člověka. O těch však zase až někdy příště.