V říčce Lubině v Kopřivnici na Novojičínsku se na konci loňského roku rozšířil račí mor. Pro tamní populaci raků znamená nákaza vyhubení. Zdrojem moru jsou invazivní druhy raků, kteří jsou vůči moru odolní. Nákaza se může šířit i při vypouštění ryb nebo na rybářském náčiní. Co pro zamezení šíření moru mohou udělat sami rybáři?

autor: Marek Kožušník

Účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit, neexistuje. Jde o plísňové onemocnění. Plíseň roste rakům na těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, jimiž se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. K šíření přispívá i vypouštění ryb, které mohly být v kontaminované vodě. Spory se mohou šířit i na rybářském náčiní.

Jak bránit šíření

„Při vykonávání rybářské nebo jiné činnosti, při které dochází k přenosu vybavení mezi toky či stojatými vodami, je třeba toto vybavení (sítě, udice, holínky, nádoby atp.) očistit od bláta a dezinfikovat – dostatečné je dokonalé proschnutí věcí, případně lze použít také horkou vodu nebo prostředky na bázi chlornanu sodného (Savo) nebo jódu,“ radí v prosincovém čísle Rybářství 2019 Eva Kozubíková-Balcarová z Přírodovědecké fakulty UK.

(Pokud ještě nemáte předplatné časopisu Rybářství, můžete si ho zařídit zde.)

rak pruhovaný
Invazivní rak pruhovaný, foto Wikimedia Commons

Vyhyne celá populace

V Česku už bylo zaznamenáno několik případů, kdy kvůli zavlečení račího moru vyhynuly celé populace původních druhů raků. Klára Herzogová ze Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj pro ČTK uvedla, že v kraji už dříve byla nákaza prokázána ve Frýdlantské Ondřejnici, v Čeladence nebo Ostravici. Pravděpodobně se šíří z Odry.

Mor pochází od invazivních raků

Zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky – rak signální, pruhovaný a mramorovaný. „Dělají se genetické analýzy, odkud mor pochází. Většinou to vychází, že to je opravdu od invazivního raka pruhovaného,“ řekla Herzogová.

Kde se nákaza objeví, populace původních raků vyhyne. „Paradoxně ti raci, kteří to sem zavlekli nebo se sem nějakým způsobem dostali, jsou vůči této nákaze odolní. Naši raci kamenáč a říční jsou bohužel vnímaví,“ řekl pro ČTK Zbyszek Noga ze stejného ústavu.

V toku tak zůstane nepůvodní račí druh. „Invazivní rak s tím umí žít, je agresivnější, rychleji se množí, nevadí mu to. Náš na to není adaptovaný, takže na to bohužel umírá,“ řekla Herzogová.

Jak pomůže jez

„Pokud je tam nějaká přírodní překážka nebo umělý jez, tak se třeba mor nedostane dál. Potom je možné, že na horní části toku přežije populace a postupně se bude šířit dolů a tok se vrátí do původního stavu. Bohužel jsem byla upozorněna na to, že se to i tak bude opakovat,“ řekla Herzogová.