Otázka, která je mezi rybáři stále nevyjasněna. Může mi u vody rybářská stráž udělit pokutu? Má na to vůbec právo? I přes to, že o tomto tématu psal předseda Západočeského ÚS Ing. Jan Štípek v srpnovém vydání časopisu Rybářství, mnoho rybářů stále tápe. Pojďme se podívat, co o problematice říká zákon o rybářství a trestní zákoník.

Text: David Štrunc, foto: Západočeský ÚS

Po včerejším publikování článku o možných pokutách udělených rybářskou stráží (dále jen RS), se na sociálních sítích strhla velká diskuze. Někteří tvrdili, že RS pokutovat určitě nesmí, jiní by za pokuty byli rádi, vyřešil by se tím prý nepořádek u vody.

Jaká je tedy pravda? Může RS opravdu pokutovat?

Kontrola porybných

Povinnosti i oprávnění rybářské stráže vycházejí ze zákona č. 99/2004 Sb. Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, stručně nazývaný zákon o rybářství. Ten najdete i v příručkách Rybářské stráže (můžete koupit v našem e-shopu).

§ 16 Oprávnění rybářské stráže, písm. e) říká, že Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě.

V příručce Rybářská stráž od JUDr. Alexandra Šímy se dočteme výklad k výše zmíněnému paragrafu.

Citujeme z příručky:

Pravomoc rybářské stráže – blokové pokuty příkazem na místě

„Pravomoc rybářské stráže k ukládání blokových pokut se vztahuje na přestupky podle zákona o rybářství. Rybářská stráž může udělit blokovou pokutu za přestupek uvedený v § 30 zákona o rybářství – stručně řečeno za porušení všech povinností uvedených v zákoně, vyhlášce či BPVRP.“

To vše platí pouze v případě, že obviněný s pokutou a její výší souhlasí.

Porybný a policie

Mnozí diskutující srovnávali Rybářskou stráž s ochrankou v nákupních střediscích a tvrdili, že RS nemá žádnou pravomoc udělovat pokuty. Podívejme se tedy ještě do Trestního zákonu (zákon č. 40/2009 Sb.):

§127 písm. i) říká, že „úřední osobou je fyzická osoba, která byla stanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů.“

Z výše uvedeného vyplývá, že RS vám udělit pokutu může. Navíc, ač si to mnoho rybářů neuvědomuje, je RS při výkonu služby úřední osobou. Proto by se mnohým jejich žertovné „Pokud přijde RS, hodíme ji do vody,“ opravdu nemuselo vyplatit.