Dítě je vnímavé na okolní podněty a už od útlého věku přejímá něco z chování dospělých. Bohužel napodobuje nejen pozitivní věci, ale i příklady, které zrovna nejsou hodné následování. Nejinak tomu je i u rybářů.

Text: Jan Štípek, foto: Pixabay

Malý rybář sleduje, jak se u vody chovají ostatní a podle toho přistupuje k rybolovu a rybám i on sám. Proto je velmi důležité, aby děti měly při svých rybářských začátcích dobré rádce, kteří se jim věnují a pečlivě vysvětlují taje rybařiny. Je lhostejné, zda to bude vedoucí rybářského kroužku nebo tatínek či děda, kteří učí své děti a vnuky lovit ryby.

Potěšitelné je, že dnešní rybářská mládež má velmi dobré znalosti Rybářského řádu. Děti, které podrobně probíraly pravidla lovu ryb v rybářském kroužku, v teoretických vědomostech staré rybářské veterány „strčí do kapsy“. Znalostí Rybářského řádu tedy rozhodně převážná část starších rybářů rybářské mládeži velký příklad neposkytne.

A jak to vypadá u vody, při samotném rybolovu? I u rybářů platí přísloví, že „lidé jsou různí“. Většina z nich předpisy v zásadě dodržuje, ale někteří nejsou pro mladé rybáře zrovna zářným vzorem.

Nerespektování denní doby lovu, nepřítomnost u prutů, ponechání si podměrečných ryb, nedodržování limitu úlovků, to vše jsou příklady nejčastějšího porušování pravidel lovu. Děti je vnímají a pokud se s nimi setkávají opakovaně, některé z nich je převezmou i jako svou normu chování. Pravděpodobnost, že se tak stane, je tím větší, pokud podobný  „vzor“ dává někdo z blízkých malého rybáře.

Přejme si, aby negativních příkladů, které poskytují mládeži starší rybáři, časem ubývalo a dnešní mladí kluci i holky si udrželi svůj současný respekt k Rybářskému řádu, rybám a k přírodě i v dospělosti. Je to snad přání nereálné? To ukáže čas…