Po otravě Bečvy kyanidem založili Severomoravští rybáři transparentní účet, na který přispělo mnoho lidí. Do pomoci se teď zapojilo také Ministerstvo zemědělství, které na pomoc vyčlenilo přes sedm milionů korun.

Text: redakce, foto: Miroslav Přikryl

Ministerstvo zemědělství schválilo 2. 11. 2020 finanční pomoc pro obnovení zarybnění řeky Bečvy, která byla přibližně před měsícem a půl vytrávena kyanidem. Zarybnění řeky nemůže proběhnout během jednoho roku, proto ministerstvo poskytne finanční pomoc uživateli revíru (Územnímu svazu pro Severní Moravu a Slezsko) opakovaně. Každý rok pomůže částkou 750 tisíc korun, tato suma bude vyplácena po dobu deseti let.

Kromě toho odpustí rybářům nájem na nádržích, které slouží k odchovu ryb.

Na této finanční podpoře se dohodli zástupci MZe a dalších dotčených institucí, vedené statutárními zástupci Svazu (předsedou dr. Karlem Machem a jednatelem Ing. Romanem Heimlichem) společně se zástupci postiženého územního svazu – jeho předsedou Ing. Pavlem Kociánem, místopředsedou ing. Bednářem a jednatelem Ing. Rostislavem Trybučkem.

„Řeky a potoky jsou pro naši krajinu nesmírně důležité. Pokud jsou znečištěny, život z nich zmizí. Jsem proto velmi rád, že díky novému dotačnímu titulu alespoň částečně pomůžeme rybářům obnovit život v řece Bečvě,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na jednáních se také podařilo domluvit postupy, které zrychlí procesy a šíření informací, pokud by se podobná ekologická katastrofa opakovala.

„Těší nás, že Ministerstvo zemědělství rybářům pomůže s likvidací následků katastrofy. Jen hodnota nájmů, které nám odpustí státní organizace, činí přes jeden milion korun. Současná situace je vážná, vítáme proto každou pomoc, která přispěje k nápravě,“ uvedl předseda Českého rybářského svazu Karel Mach.