Rybáři nainstalovali na norské řece Storelva ve spolupráci se společností Huawei speciální zařízení. Umožňuje lososům atlantským plout dál proti proudu, zatímco lososy tichomořské, kteří jsou v této oblasti invazivním druhem, zadržuje. Automatický filtrační systém využívá umělou inteligenci. Informovala o tom ČTK.

text: Marek Kožušník

Losos pacifický (gorbuša; Oncorhynchus gorbuscha), byl vysazen do ruského Bílého moře v 50. letech minulého století. Brzy se však rozšířil podél norského pobřeží, kde začal decimovat místní ekosystémy.

Do regionu zavlekl nové choroby a vzhledem k jeho rychlému rozmnožování a agresivnímu boji o potravu nyní hrozí, že by ve stovkách norských řek mohl vytlačit původní lososy atlantské (obecné; Salmo salar).

Zařízení na řece Storelva nainstalovala čínská firma Huawei společně s loveckým a rybářským sdružením Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF). Je vybaveno mechanickou bránou, která proti proudu řeky pouští pouze lososy atlantské, aby mohli dokončit třecí migraci. Tichomořského lososa zařízení zachytí v nádrži.

Systém rozpozná různé druhy ryb díky technologii počítačového vidění, které je založeno na podvodní kameře propojené s počítačem.

Toto řešení je první na světě, a tak muselo být navrženo zcela od nuly. Začátkem roku 2021 byly na základě technologie strojového vidění společnosti Huawei vyvinuty algoritmy pro rozpoznávání jednotlivých druhů ryb. V červnu 2021 pak Huawei a BJFF nainstalovaly na řece Storelva monitorovací stanici s podvodní kamerou.

losos
foto: BJFF / Huawei

Hardware poskytuje nepřetržitý videopřenos a identifikuje ve spojení s algoritmem lososa atlantského s přesností 91 %. Snižuje tak potřebu manuální práce o 90 %. Tradiční metody jsou náročné na pracovní sílu a závislé na dobrovolnících. Ti stojí v řece a identifikují lososa pacifického pouhým okem, především podle skvrn na ocase. Mnoho ryb přitom přehlédnou, a navíc nelze určit jejich pohlaví.

„Jde o jedinečnou inovaci nejen v rámci Norska, ale i celého světa. Díky modernímu technologickému řešení máme nad řekou plnou kontrolu. Velký zájem o projekt projevila také místní správa řek a oblastní i ústřední správní orgány z oblasti pobřeží,“ uvedl prezident asociace BJFF Geir Kristiansen.

Vědci
Instalace zařízení. Foto: BJFF / Huawei
Norsko
Řeka Storelva, foto: BJFF / Huawei

„Instalovat odkláněcí systém v rychle proudící řece je mimořádně náročný úkol. Práce našich partnerů, BJFF a místní komunity na mě udělala velký dojem. Zdejší lidé skutečně chtějí dokázat, jak významnou roli hraje při záchraně řek před ekologickými katastrofami správný management,“ uvedl technický ředitel Huawei Norsko Vegard Kjenner.

Původní losos mizí…

Volně žijící populace lososa atlantského je nedílnou součástí norské identity, kultury i ekonomiky. Po řešení problému tak naléhavě volaly rybářské komunity, vládní úřady, regulační orgány, vlastníci řek i sektor akvakultury.

Počet invazivních lososů pacifických chycených v norských řekách sportovními rybáři v posledních letech prudce vzrostl. Zatímco v roce 2019 jich bylo uloveno 13 900, v roce 2021 již rekordních 111 700, což představuje 57 % všech lososů ulovených v Norsku.

vědci
Instalace zařízení. Foto: BJFF / Huawei

Opačný vývoj prodělala populace původního divoce žijícího lososa, která oproti nejvyššímu stavu poklesla o čtvrtinu. Na vině je z velké části šíření invazního druhu, problém dále zhoršují lososi unikající z chovů na farmách, kteří jsou geneticky méně rozmanití a po křížení s lososem atlantským oslabují jeho genom.

Dalším plánovaným krokem je nasadit toto řešení na norských lososích farmách jako prevenci environmentálních rizik způsobených rybami uprchlými z chovů.

vědec
Hardware poskytuje nepřetržitý videopřenos a identifikuje ve spojení s algoritmem lososa atlantského s přesností 91 %. Foto: BJFF / Huawei