Kde se ukážou, tam moc jiných druhů ryb nezůstane. V Rudici na Blanensku to odnesly akvarijní živorodky, které předtím v místní nádrži dokázaly přežít minimálně jednu zimu. I proto rybáři zdejší karasy stříbřité nedávno odlovili.

text: Marek Kožušník

Podle zoologa Antonína Krásy ze Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras karasy stříbřité někdo do nádrže vysadil zřejmě v loňském roce. „Sleduji živočichy v různých krasových lokalitách a před pár lety jsem v rudické nádrži objevil akvarijní rybky živorodky, které tam někdo vypustil,“ sdělil zpravodajskému portálu Brňan zoolog Krása.

Živorodky zde přitom podle Krásy přežily minimálně jednu zimu, což bylo velmi unikátní. „Tuto mikropopulaci živorodek už ale bohužel stihli karasi stříbřití zcela zlikvidovat,“ dodal zoolog. Přidáním karase stříbřitého však neznámý chovatel uškodil i dalším živočichům. „Tento druh se velmi rychle množí a je problémem pro většinu ostatních tvorů. V nádrži se přitom rozmnožuje nejméně pět druhů obojživelníků, mezi nimi i krásní čolci obecní, které při výlovu obdivovaly přihlížející děti,“ uvedl Antonín Krása.

Karas stříbřitý je jedním z nejodolnějších invazivních druhů našich vod. Dobře se mu daří v přerybněných vodách s vysokou úživností, není tolik vázaný na porosty vodních rostlin. Zvládá přežívat i ve velkých vodách s mnoha dravci včetně sumce.

Navíc se projevuje velmi nestandardním způsobem rozmnožování, tzv. gynogenezí. Samice se vytřou s jakoukoliv kaprovitou rybou. Spermie spouští vývoj jikry, ale potomstvo vzniká pouze z genetické informace jikernačky. Tento způsob rozmnožování tak vytváří klony matky.

V nádrži byly podle Krásy stovky karasů stříbřitých. „Kromě nich jsme tam objevili i desítky kusů karase obecného, který na většině našeho území rychle mizí. Proto ho chceme využít ve spolupráci s univerzitními vědci, rybáři a dalšími odborníky k záchrannému chovu,“ vysvětlil zoolog.

Ochránci přírody a rybáři při výlovu narazili i na další druhy ryb, mezi nimi násadu candáta, kterou v nádrži nechali.