V rybníku Malý Písečák (revír 441 062) u Svijan uhynula celá obsádka úhořů. Napadl je parazit krevenatka úhoří.

text: Marek Kožušník

„Neobvyklé chování úhořů jsme zaznamenali před 10 až 14 dny při nástupu tropických teplot, předminulý víkend jsme uklízeli první uhynulé ryby,“ řekl pro iRybářství Jan Francák, předseda MO ČRS Svijany.

Odklízení ryb podle něj probíhá každý den, až v poslední dny sledují silný pokles v množství odvezených úhořů. Situace se stabilizovala. „Příčina je známá díky rozboru uhynulých úhořů ve Státním veterinárním ústavu Praha. Jde o silné napadení krevnatkou úhoří,“ vysvětlil Jan Francák.

parazit
Krevnatka úhoří (Anguillicola crassus). Foto: Wikimedia Commons

„Mohu potvrdit, že došlo k úhynu všech úhořů, což jsou dohromady stovky jedinců,“ uvedl Jan Francák v pátek pro ČT24.

Škoda ve finančním vyjádření je podle předsedy svijanských rybářů poměrně vysoká, ale není to nic, co by se nedalo zvládnout.

„Horší je skutečnost, že obnovení stávající populace úhořů v nějaké rozumné míře a množství potrvá odhadem nejméně 8–10 let, pokud vůbec. Některých rekordních kusů, které odvážíme do kafilerie v Mimoni, se někteří z nás na tomto revíru zřejmě už nedočkají,“ dodal pro iRybářství Jan Francák.

„Dojímat se nebudeme, čeká nás opět tvrdá práce. Nechť se podobné ostatním spolkům vyhýbá,“ uzavírá předseda svijanských rybářů.

Zákeřná krevnatka

Krevnatka úhoří (Anguillicola crassus) je parazitická hlístice, která napadá plynové měchýře úhořů. Ti pak na následky nedostatku kyslíku hynou. Toto onemocnění se nazývá anguilikolóza. Mezihostitelem bývají jiné druhy ryb a další vodní živočichové.

Původně krevnatka úhoří parazitovala u úhoře japonského, v minulém století se rozšířila i na populace úhoře říčního a amerického. U nás je prokazatelně od roku 1994. Patří mezi invazní druhy živočichů, kteří ničí původní populace úhořů. Zavlečena k nám byla počátkem 90. let, pravděpodobně z italských farem, které odchovávají úhoří monté.