Podívejte se, co natočil jeden z turistů v radioaktivní zóně kolem vybuchlé elektrárny Černobyl na Ukrajině. Když ponořil kameru do jedné z nádrží určené na chladící vodu z reaktoru, bylo to podobné všemu, jen ne rybníku v zóně smrti. Život tam totiž doslova bují!

text: Marek Kožušník

Eugene Mazurenko, který video zveřejnil, říká, že ryby jsou sice radioaktivní kvůli radioaktivními kalu, nejsou ale zmutované. „Život tu jasně vzkvétá. Ryby, které přežily, vyprodukovaly silnější potomstvo. To si vytvořilo vůči jedovaté vodě částečnou imunitu,“ dodává Mazurenko.

Černobylská havárie z dubna 1986 je dosud nejzávažnější havárií v historii jaderné energetiky. Široké okolí elektrárny, včetně blízkého města Pripjať, bylo evakuováno a změnilo se v uzavřenou zónu.

Dnes je Pripjať „město duchů“ – mrtvá, neobydlená zóna. Okolí města je stále silně zamořené, a to především cesiem. Bude muset uplynout nejméně 22 000 let od havárie, než dojde k poklesu radioaktivity na úroveň, která je pro lidský organizmus únosná.