Dravých druhů ryb je v našich vodách řada, nejdůležitějšími jsou jak z hlediska chovu, tak i lovu na udici štika a candát. Jejich úlovků si rybáři velmi cení a rádi se s nimi pochlubí. A o tom, že maso těchto ryb patří k jednomu z nejchutnějších, se není třeba zmiňovat. Štika a candát jsou zkrátka stálicemi rybářských revírů.

text: Jan Štípek

Podívejme se nejprve, jaké zastoupení mají ve spektru ryb produkovaných v rybníkářství. Nahlédneme-li do historie, zjistíme, že ještě ve 13. století byl vyrovnaný výlovek štiky a kapra. To je zajímavý údaj dokládající, jaký význam tehdy štika měla. Nutno zmínit, že v té době bylo v našich zemích jen zhruba 10 tisíc hektarů rybníků.

S rozmachem rybníkářství koncem 15. a zejména v 16. století se však situace výrazně změnila ve prospěch kapra, který se ve 2. polovině 16. století stal hlavní chovanou rybou. V té době u nás bylo už 180 tisíc hektarů rybníků. Rychlost jejich výstavby dokumentuje údaj uvádějící, že během padesáti let na přelomu 15. a 16. století vzniklo 25 tisíc nových rybníků.

A jaká je situace dnes? Rybníků máme přibližně 52 tisíc hektarů a české produkční rybářství je dlouhodobě postaveno na chovu kapra, který představuje cca 85 % celkové hmotnosti tržních ryb vylovených z chovných rybníků. Tržní štiky se v rybníkářství ročně odchová okolo 90 tun, tzn. necelého půl procenta z celkové produkce.

Štika je tedy v chovných rybnících dlouhodobě vedlejší rybou. Trochu lepší postavení zaujímá v rybářských revírech. Rybáři v ČR z nich ročně vyloví na udici 210 až 220 tun štik o průměrné kusové hmotnosti těsně přes 2 kilogramy, což představuje přibližně 4 % z celkového hmotnostního výlovku z rybářských revírů.

Ještě obdobná čísla k candátovi – roční produkce tržního candáta z chovných rybníků je nižší než u štiky a pohybuje se okolo 62 tun (zhruba 0,3 % z celkové produkce). Z rybářských revírů se ročně vyloví okolo 180 tun candátů o průměrné kusové hmotnosti 1,9 kg s podílem těsně přes 3 % z celkového výlovku všech druhů ryb. Oproti štice úlovky candáta meziročně značně kolísají.

Anketa časopisu Rybářství: Jste spokojeni se stavem dravých ryb ve vašich revírech?

Ing. Václav Jelínek, rybářský hospodář Severočeského územního svazu ČRS

„V případě štiky lze hovořit o nejlepší dostupnosti násadových ryb pro zarybnění revírů z celého souboru dravců. Přesto se populacím v některých revírech tolik nedaří. Důvody bývají odlišné. Společným jmenovatelem je nejčastěji pokles vhodných stanovišť, nedostatečná potravní základna a v neposlední řadě devastující predace kormoránem nebo vydrou.“

candát
Ing. Václav Jelínek

Jaroslav Vogl, rybářský hospodář Západočeského územního svazu ČRS

„Stav štiky a candáta není uspokojivý, nejhorší je situace v řekách, kde se projevuje predační tlak zimujících kormoránů, kteří likvidují především drobnější ryby tvořící potravu dravců.  A kde není pro dravé ryby dostatek potravy, tam je ani nemůžeme očekávat.“

potočák
Jaroslav Vogl
  • Má dominantní postavení kapra v chovných rybnících i v rybářských revírech jistou budoucnost?
  • Jaká potenciál mají výhledově štika s candátem?
  • Proč není zarybnění revírů jen o vysazení trofejních ryb, jak by si mnozí rybáři přáli?

To vše si můžete přečíst v novém čísle časopisu Rybářství. Na stáncích je od začátku června.

Objednat si ho můžete od 1. června také v našem e-shopu.

Pokud ještě nemáte předplatné časopisu Rybářství, můžete si ho zařídit zde.