Pokud vás zajímá, co se změní v bližších podmínkách výkonu rybářského práva v roce 2021 na revírech vašich územních svazů, nenechte si ujít březnové Rybářství. Najdete v něm obsáhlý článek, ve kterém veškeré změny představí jednatelé všech sedmi územních svazů, jednatel Republikové rady a tajemník MRS.

text: Marek Kožušník

Změny se dotkly například katastrofou poznamenané Bečvy, ale také severočeského revíru Labe 1, kde se i v loňském roce chytali chránění lososi. Před příchodem k vodě je vždy dobré vědět, zda se změny netýkají zrovna vašeho revíru.

Důvody ke změnám

„Řada zásadnějších změn byla přijata v předchozích dvou letech a většina uživatelů rybářských revírů proto neměla důvod k dalším výraznějším úpravám pravidel rybolovu,“ píše předseda Západočeského územního svazu Jan Štípek ve svém tradičním úvodníku březnového vydání časopisu Rybářství.

Konference za časů koronaviru

Proto podle Jana Štípka dochází pro letošní rok pouze k nezbytným zásahům do rybářského řádu vyvolaným například mimořádnou situací, jakou byla například havárie na Bečvě. Navíc se podle Jana Štípka v roce 2020 nekonala z důvodu koronavirové epidemie většina konferencí územních svazů. „Právě těm totiž přísluší podle Stanov ČRS rozhodovat o pravidlech výkonu rybářského práva na revírech, které jsou ve společném rybolovu, tedy v platnosti územní povolenky,“ píše dále Jan Štípek.

Chyť a pusť na Bečvě

K jakým dalším změnám tedy dochází? „Na revírech našeho územního svazu je nejzásadnější změnou zařazení revíru Slezská Harta 1 A do 2. stupně ochranného pásma vodárenské nádrže Kružberk, která je zdrojem pitné vody pro značnou část regionu. Druhou důležitou změnou je omezení na revírech Bečva 1 až 7. Od září do konce roku 2020 došlo k vyhlášení úplného zákazu rybolovu. Od 1. 1. 2021 až do odvolání jsme přistoupili k zavedení režimu chyť a pusť,“ píše v článku Co nového mohou očekávat rybáři v letošním roce na vašich revírech březnového Rybářství Rostislav Trybuček, jednatel ÚS pro Severní Moravu a Slezsko.

Snažíme se rybářům nekomplikovat život

„Podmínky rybolovu ve Východočeském územním svazu jsou letos stejné jako v loňském roce. Pokud se nevyskytnou zásadní změny, snažíme se rybářům život nekomplikovat a držíme platnost podmínek rybolovu po celé dva roky bez vydávání dodatku,“ píše ve stejném článku Miroslav Bialek, jednatel Východočeského územního svazu.

Mnohem více se dočtete v březnovém čísle časopisu Rybářství.

Pokud ještě nemáte předplatné časopisu Rybářství, můžete tak učinit zde.

foto: repro Rybářství