Zachrání pražská zoo ohroženého karase obecného?

Hejno karasů obecných v počtu 166 jedinců nalezlo nový domov v bývalém mlýnském náhonu v areálu zoo Praha. Jde o první fázi projektu ochrany tohoto ohroženého druhu ryby. S pražskou zoologickou zahradou na projektu spolupracuje Biologické centrum Akademie věd ČR.