Otrava Bečvy se vrací zpět od fáze vyšetřování. Případ zamířil před nedávnem na okresní soud do Vsetína, v předložených materiálech a závěrech od policie ale vidí soudkyně řadu nesrovnalostí.

text: Marek Kožušník

Předseda soudu ve Vsetíně Pavel Kotrady potvrdil, že obžalobu vrátil zpět státnímu zástupci. „Obžaloba nedosahuje takových kvalit, aby mohlo být zahájeno hlavní líčení. Princip je v tom, že soud by měl vést hlavní líčení, pokud má shromážděn dostatečný důkazní materiál,“ řekl pro ČT24 Kotrady.

Redaktoři serveru Seznam Zprávy získali usnesení Okresního soudu ve Vsetíně, v němž soudkyně Ludmila Gerlová v 76 bodech na více než dvaceti stranách vysvětluje, proč případ vyšetřovatelům vrací do přípravného řízení.

Za nedostatečné považuje například dva znalecké posudky od Jiřího Klicpery a Jihočeské univerzity. Oba dokumenty podporují policejní verzi o tom, že jedovaté kyanidy vytekly do řeky potrubím z čistírny odpadních vod firmy Energoaqua.

 „Neexistuje tak žádný přímý důkaz, odkud do řeky přitekla voda, která byla příčinou masivní otravy ryb v řece,“ píše soudkyně v usnesení, které mají Seznam Zprávy k dispozici.

„Je zjevné, že řada výpustí byla policejním orgánem v průběhu vyšetřování vyloučena z podezření pouze proto, že jimi v době šetření… neprotékala voda nebo vzorky odebrané v době šetření nepřekračovaly limity znečištění povrchových vod,“ stojí také v usnesení.

foto: Stanislav Pernický

Soudkyně dále zpochybnila způsob zadání znaleckých posudků, bylo prý „návodné“. Podle ní už kriminalisté zadali vypracovaní dokumentu s tím, že za havárií stojí firma Energoaqua. Posudky měly tuto verzi potvrdit.

Podle usnesení, které mají Seznam Zprávy k dispozici, je také „zvláštní“, že se znalecké posudky vůbec nezabývaly překročením limitů pro amoniakální dusík. Také tato látka se v době havárie v řece vyskytla nadlimitně. Překročení limitu u této látky v Energoaquě den po úniku ale nebylo zaznamenáno.

Amoniakální dusík přitom unikal i u jiných zdrojů, které kriminalisté na začátku vyloučili jako původce havárie.

„To se týká například výusti do Černého potoka u kovošrotu Valašské Meziříčí, kde bylo u vzorku odebraného dne 23. září 2020 v čase 14:03 hodin zjištěno překročení povoleného limitu amoniakálního dusíku 0,23 mg/l (environmentální limit) velmi výrazným způsobem, když u tohoto vzorku bylo zjištěno 795,92 mg/l amoniakálního dusíku,“ píše se v usnesení.

Černý potok v těchto místech protéká také areálem valašskomeziříčské chemičky Deza. Firma, která patří skrze Agrofert do svěřenského fondu bývalého premiéra Andreje Babiše, od začátku jakýkoli podíl na havárii odmítá.

foto: Stanislav Pernický

Výše popsané skutečnosti podle usnesení Okresního soudu ve Vsetíně svědčí o tom, že závadné látky mohly vytékat i ze zdrojů, které policisté předem vyloučili.

Soudkyně považuje za nejpodstatnější pořídit nový znalecký posudek, který přesně definuje množství i cestu otrávených vod do Bečvy. Žádá také posudek k přesnému určení peněžní částky na likvidaci následků ekologické katastrofy.