Vláda včera přijala návrh nařízení, které zjednoduší vysazování nepůvodních druhů ryb v ČR. Jde například o pstruha duhového, sivena amerického, amura bílého nebo několik druhů jesetera.

text: Marek Kožušník

Při vysazování vybraných druhů už nebude potřeba zvláštní povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách.

Vysazování nepůvodních druhů má přispět k částečné kompenzaci negativních vlivů, jako jsou klimatické změny, nadměrný výskyt predátorů nebo rozkolísanost průtoků.

pstruh duhový
foto: Vintíř Breth

Nařízení přispěje ke stabilizaci a udržitelnosti rybích společenstev v rybářských revírech v ČR a zjednoduší postup při rozšiřování spektra ryb v revírech.

Pstruh duhový nebo siven americký může podle materiálu plnit funkci vhodné alternativy za některé původní druhy, jako jsou pstruh obecný nebo lipan podhorní, které mimo jiné ohrožuje vydra říční a kormorán velký.

Materiál uvádí, že například pstruh duhový se v českém rybářství využívá již od roku 1888 a jde o celosvětově významný druh. Ve zprávě se také uvádí, že jeseteři patří mezi hospodářsky nejcennější druhy, které se vždy lovily pro kvalitní maso a v ČR roste poptávka po mase jeseterovitých druhů.

siven americký
foto: Vintíř Breth

Nařízení vlády umožní i vysazování amura bílého, který se na území ČR dostal v roce 1961 a našel zde široké uplatnění zejména v rybníkářství jako doplňkový druh k chovu kapra obecného. V ČR se přirozeně nerozmnožuje a jeho vysazováním proto nelze narušit rovnováhu rybích společenstev, uvádí vládní materiál.

Nařízení bylo konzultováno s Českým rybářským svazem, Moravským rybářským svazem a s Rybářským sdružením České republiky, které sdružuje producenty ryb.

Úplný seznam nepůvodních ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nebude vyžadovat povolení podle § 5 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, je uveden například zde.