České vydry, které žijí pod Krušnými horami, se začaly potravně specializovat na hlaváče černoústého, invazní druh ryby, která se rozšířila v Labi. Vyplývá to z výsledků tříletého česko-německého výzkumného projektu.

text: Marek Kožušník

Výzkumníky vydří jídelníček překvapil. Vydry se podle nich přizpůsobily situaci a začaly lovit hlaváče černoústého. Tato ryba není hezká ani poživatelná, zato je invazní a žravá. Nevadí jí málo kyslíku ve vodě ani znečištěné řeky. Žije u dna a živí se jikrami ostatních druhů ryb, čímž snižuje jejich počet. Ten její naopak roste. Podle česko-německých biologů tak vydry pomáhají alespoň částečně redukovat jejich počty.

Hlaváč černoústý, foto: wikimedia commons

Invaze proti proudu řek

Hlaváč černoústý se stal významným invazním druhem v Severní Americe a v Evropě. Na lokalitách mimo jeho původní areál rozšíření tvoří početné populace, které svým množstvím přesahují původní druhy ryb. V původním areálu rozšíření přitom překvapivě není tak početný. Na území České republiky se dostal proti proudu řek – přirozenou migrací i za přispění lodní dopravy. Poprvé byl hlaváč černoústý na našem území zaznamenán v roce 2008 v řece Moravě. Od roku 2015 se hlaváč vyskytuje v povodí Labe.

Vydra bere zavděk čímkoliv

Podkrušnohorské vydry se usadily i na jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem. Vědci nově zjistili, že mají zahraniční rodokmen. „Genetické analýzy prokázaly, že většina vyder je německého původu,“ uvedl pro ČT24 biolog z Muzea města Ústí nad Labem Václav Beran. Vydra říční se podle vědců přizpůsobila těžbě i těžkému průmyslu, který kompletně přetvořil podkrušnohorskou krajinu. Vydry loví hlavně ryby, mezi potravou ale mohou být taky ptáci. „Kořistí vydry říční se zde stává i potápka roháč. Berou zavděk čímkoliv,“ doplnil Václav Beran.

vydra
Vydra je jen jedním z predátorů, kteří se na hlaváče zaměřují, foto: pixabay.com

Hlaváčů je nejvíc

Hlaváč černoústý stojí podle mluvčího Severočeského ÚS Jana Skalského za výrazným úbytkem jiných druhů ryb. Je proto možné hovořit o tom, že se na něj vydra zaměřuje i právě proto, že jiných druhů ubylo, ale invazního hlaváče je v dolním Labi a částech jeho přítoků velké množství.

Žerou je i dravé ryby

„S hlaváčem bojujeme jako rybáři zvýšeným vysazováním některých druhů ryb, například okounů,“ uvádí Jan Skalský. „Ze zkoumání žaludků ulovených dravých ryb víme, že hlaváč černoústý také tvoří významnou část jejich potravy. Vydra je tak pouze jedním z mnoha predátorů, který se na hlaváče zaměřuje, což je možná její malé plus, ale nesmíme zapomínat na škody, které nám rybářům vydra působí, pouze na severu Čech jsou to škody v řádech milionů korun, celorepublikově v desítkách milionů,“ doplňuje Jan Skalský.

Na vině je vydra

„Potýkáme se s významným úbytkem lososovitých ryb, kde viníkem je nejen vysychání některých toků v posledních letech, ale z velké části právě i populační stavy vydry. Vydra způsobuje i problém u projektu návratu lososa. S hlaváčem bojovat můžeme, je to invazní druh, a to možná i částečně s pomocí vyder, ale pokud právě i díky dostatku potravy v podobě hlaváče budou nadále růst populační stavy vyder, je to pro rybáře, ale i pro celou naši přírodu významný problém,“ dodává Jan Skalský.