Orel mořský, morčák velký, a především kormorán velký. Tyto tři ptáky, kteří se živí rybami, zaznamenali ornitologové během letošního sčítání vodních ptáků v Národním parku Podyjí na Znojemsku.

text: Marek Kožušník

Ornitologové při letošním sčítání vodních ptáků v Národním parku Podyjí na Znojemsku zahlédli osm orlů mořských, což je dosud nejvíce za dobu sčítání.

Dva páry dokonce viděli během námluvních rituálů před pářením (toku).

Potravu orla mořského tvoří ryby, ptáci a savci. Z ryb nejčastěji loví exempláře o délce 10–15 cm, nicméně běžně se zmocňuje ryb o hmotnosti 1–2 kg (štika, okoun, kapr, plotice, cejn). Dokáže ulovit i kořist o hmotnosti 5–6 kg.

„Orel mořský v Podyjí zatím ještě nikdy nehnízdil. V okolí však už několik párů známe, a tak se třeba dočkáme právě letos. Podyjí je pro tyto majestátní dravce lákavým územím,“ uvedl zoolog Správy Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát. Loni ornitologové zahlédli v Podyjí orlů mořských šest.

300 kormoránů

V parku i v letošním roce zimuje hlavní rybí predátor, kormorán velký. Ornitologové potvrdili dvě jejich nocoviště u Znojemské přehrady a napočítali zde zhruba 300 jedinců. Na nocovištích ptáci odpočívají a odtud se také vydávají na lov.

kormorán velký
foto: Wikimedia Commons

V terénu se nocoviště pozná relativně snadno, podle všudypřítomnému trusu. Stromy tak do dálky září sněhově bílou barvou. Stejné nocoviště kormoráni využívali i loni.

Zobák s pilovitými okraji

Sčítači také potvrdili stabilizaci populace morčáka velkého. Morčák je skvěle přizpůsoben k lovu ryb. Dokáže poměrně rychle plavat i v třímetrových hloubkách a k lepšímu uchopení kořisti má skvěle přizpůsobený zobák s pilovitými okraji pro lepší uchopení kořisti.

morčák velký
Samec morčáka velkého. Foto: Wikimedia Commons

„O vyhnízdění této rybožravé kachny jsme informovali už v létě. Během tohoto sčítání jsme zaznamenali minimálně pět jedinců, kteří pravděpodobně pocházejí z podyjského hnízdiště,“ upřesnil Mačát.

Celosvětové počítání

Dohromady ornitologové napočítali 861 vodních ptáků a ptáků vázaných na vodní prostředí 13 různých druhů. Správa Národního parku Podyjí to uvedla na svém webu. Sčítání ptáků se třetí lednový víkend pravidelně provádí ve 170 zemí světa. U nás se letos konalo poosmnácté.