Vranka pruhoploutvá

Vranka pruhoploutvá je velmi podobná vrance obecné, nesetkáte se s ní však tak často.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 63_vranka_pruhoploutva-page-001-e1605545209311-1024x354.jpg.

Vranku pruhoploutvou potkáte jen velmi výjimečně. Žije na Moravě v horských bystřinách a pstruhových potocích.

Od vranky obecné ji poznáte podle skvrn na prsních ploutvích, které připomínají pruhy.

Tento druh je obyvatelem dna, vranka neplave ve vodě, ale pohybuje se spíše přískoky po dně.

Karty všech našich ryb s jejich podrobnou specifikací a na kvalitním tvrdém papíře lze objednat zde.