Dnes ráno schválila vláda vybudování první části vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe (DOL), potvrdil na Twitteru ministr dopravy Karel Havlíček. Kanál by měl sloužit k doplňování vody v období sucha mezi jednotlivými povodími a pro zavedení lodní dopravy. Projekt má však řadu odpůrců a očekávají se negativní dopady na vodní společenstva.

Text: David Štrunc, foto: Pixabay

Při ranní schůzi vlády byla schválena stavba první části vodního koridoru DOL. Konkrétně se jedná o úsek od polského města Koźle až do Ostravy. Projekt má za cíl splavnění Odry.

Odpůrci projektu si neberou servítky a vyjadřují se přímo pod ministrův příspěvek na Twitteru. Zaznívají zde názory o tom, že je to hloupost, že na splavnost stejně nebude dostatek vody a nouze není ani o vulgarizmy. Na druhé straně se do diskuze zapojují také příznivci projektu, kteří jsou z jeho schválení nadšení.

Kanál Dunaj - Odra - Labe
Kanál Dunaj – Odra – Labe. Zdroj: Ministerstvo dopravy

Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe je připravovaný mezinárodní projekt, který si klade za cíl propojení jmenovaných řek. Vzniklý kanál by měl sloužit lodní dopravě a energetice, bránit povodním a v neposlední řadě také doplňovat vodu do potřebných míst při dlouhotrvajícím suchu. Mimo vyjmenované řeky by měla být do projektu významně zapojena také řeka Morava.