Po téměř dvouleté přestávce se na Slovensku zase může plašit a lovit kormorán velký. Tuto výjimku udělilo Slovenskému rybářskému svazu (SRZ) Ministerstvo životního prostředí (MŽP) SR.

text: Marek Kožušník

„Dne 22. prosince 2021 nám bylo doručeno rozhodnutí Ministerstva životního prostředí SR, kterým je povolena výjimka ze zákazů stanovených zákonem o ochraně přírody. Výjimkou se povoluje za určitých podmínek úmyslně usmrcovat a úmyslně plašit jedince chráněného druhu živočicha – kormorána velkého,“ stojí na stránkách Rady SRZ.

„Podmínky povolení výjimky jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí. Výjimka platí ode dne doručení rozhodnutí do 15. března 2027,“ píše se zde dále.

„Ministerstvo životního prostředí vnímá citlivě problémy rybářů, které jim způsobují nálety kormoránů. V této souvislosti rozhodlo o udělení výjimky na odstřel a plašení zákonem chráněného mořského ptáka na žádost Slovenského rybářského svazu,“ informovala v úterý Tisková agentura Slovenské republiky (TASR).

Ministerstvo tak vyhovělo požadavkům rybářů. Ti ale musí dodržovat některá opatření. Odstřel lze například provádět pouze za podmínky, že kormoráni nepoletí v hejnu s jinými druhy ptáků.

„Odstřel a plašení kormoránů také nebude realizováno na místech a v době, kdy jejich provedením může dojít k ohrožení zájmů ochrany přírody v dotčeném území,“ upřesnilo ministerstvo.

predátor
foto: pixabay.com

„Ministerstvo se pod tíhou faktů přiklonilo k našim argumentům a až na několik výjimek bude možné přikročit k plašení a odstřelu kormorána,“ konstatoval Jan Kohút, tajemník Rady SRZ.

Podle Kohúta tak bude už i na Slovensku možné relativně účinným způsobem potírat predační tlak kormorána podobně, jako je tomu v okolních zemích.