Po nálezu čtyřiceti mrtvých pstruhů na česlech v Malé vodní elektrárny v Sobkovicích byl na úseku od Jablonného na Orlici po Králíky proveden ichtyologický průzkum. Ten zjistil výrazný úbytek ryb.

Text: David Štrunc, foto: Silvie Havlíková

Průzkum byl proveden pomocí elektrického agregátu Agenturou ochrany přírody a krajiny. Na tomto úseku se stav rybí obsádky sleduje pravidelně. Výsledky bohužel nevěstí nic dobrého.

Nejpočetnějším druhem byl pstruh potoční v počtu 19 ryb na 500 metrů toku. Dále zde byla zastoupena také mihule potoční, které se v tomto úseku daří.

Od ostatních druhů (plotice, pstruh duhový, střevle, úhoř) byly uloveny pouze jednotky kusů.

To znamená výrazný úbytek ryb. Proč tomu tak je? AOPK přišla s několika možnostmi:

  • Sucho a nedostatek vody v řece.
  • Splachy z polí, které s sebou berou nejen zeminu, ale i veškerou chemii, která je používána na polích.
  • Otrava cizorodou látkou, čemuž by nasvědčoval i hromadný úhyn pstruha.

Odborné stanovisko AOPK v plném znění si můžete přečíst zde.

1 Komentář

  1. Jednou z hlavních příčin úbytku rybí osádky agentura neuvádí výskyt rybích predátorů neboť nejvýraznější zlom započal v době kdy se v povodí začala vyskytovat vydra říční, Těmto predátor prakticky zlikvidoval u všech rybích druhů generační materiál a řeka přišla o schopnost se alespoň částečně oživovat ze samovýtěru,na což doplatily hlavně chráněné druhy ryb.Ticha Orlice má dostatek vody i v letních měsících, bohužel může být zarybnována pouze dostupnými druhy ryb jako je pstruh potoční.Ani tato ryba zde však díky predátorům se nedožije delšího věku než 2 roky.Rybi druhy dříve zde četné jako vranka, mřenka.střevle,hrouzek, mník,lipan nebo tloušť,ty už sem asi nikdo a nikdy nevrátí.

Napsat komentář