Mnoho českých zahrad zdobí v posledních desetiletích okrasná jezírka. Jako republika se v tomto směru stáváme velmocí. Zájem o odborníky v odvětví tedy roste, protože není mnoho těch, kteří by problematice dokonale rozuměli. Skloubit křišťálovou vodu s hejnem zajímavých a zdravých ryb není totiž lehké.

Text: Lukáš Gerža (3. ročník) foto: autor, Juraj Hanzen 

I naše škola vybudovala před pár týdny okrasné jezírko s podzemní učebnou, kde je možné pozorovat ryby přes sklo a komentovat fungování celého systému v rámci předmětu Okrasné nádrže.

Kromě toho se při praxích dostáváme do podniků, kde se okrasné ryby chovají a šlechtí. Barevné ryby? To jsou zlatí líni, jeseni, karasi. Především ale kapři! A o nich to dnes bude. Koi či Nishikigoi znamená v překladu brokátový kapr. Jde o zdobný druh kapra, který se chová převážně z dekorativních účelů v zahradních rybníčcích.

Historie

První kapři se začínali šlechtit už před 2000 lety v Číně. Odtud se chov těchto ryb rozšířil do Japonska, kde získal obrovskou popularitu a uznání. Chov v Evropě začínal rozkvétat po 2. světové válce díky rozmachu letecké dopravy. V ČR jsme seznámeni s chovem tohoto druhu od 80. let 20. století, kdy byly z Japonska převezeny první kvalitní generační ryby.

Barvy jsou vším

Již od pradávna je v Japonsku koi kapr velmi ceněnou a posvátnou záležitostí. Už tehdy hrály hlavní roli barvy, kterým bych se chtěl v následujícím textu věnovat. K popsání všech barevných variet bychom ale potřebovali daleko více než jen jednu stránku v časopisu, proto se zaměříme na základní variety.

Kohaku

Tato varieta je nejznámější. V překladu znamená červenobílý. Mezi nejznámější podvariety patří tancho kohaku a ryba připomíná japonskou vlajku. Typická je kulatá červená skvrna.

Taisho sanke

V překladu jako kapr tříbarevný. První ryby byly vystaveny roku 1915 na výstavě v Tokiu. Ryby této kategorie jsou v základu bílé s červenými a černými skvrnami.

Showa sanshoku

Ve zkratce showa byla vyšlechtěna roku 1927. Tyto trojbarevné ryby byly získány křížením ki utsuri (žlutý kapr) a kohaku. Jedním z rozeznávacích znaků mezi showa a sanke je, že showa má na hlavě černou barvu.

Barvy, jejich pestrost a uskupení na rybě hrají největší roli při oceňování koi kaprů. Je až neuvěřitelné, jak vysoko mohou šplhat ceny za jedinou rybu! Standardně kupujeme japonské koi kapry za tisíce, desetitisíce i statisíce, ovšem to, co se odehrálo před několika lety na japonské burze, otřáslo absolutně vším. Jeden z prodávaných koi kaprů se vydražil v přepočtu za 38 500 000 Kč! No, řekněte sami. Nekupte to!