Učíme se ve Vodňanech. Ani málo, ani moc aneb Úskalí příliš nízkých a příliš vysokých obsádek

V poslední době se začíná více diskutovat o nedostatku povrchové vody, její zhoršené kvalitě, vlivu na krajinu i člověka a o možnostech řešení současného stavu. V některých případech se v této souvislosti hovoří o rybářském hospodaření a jeho vlivu na kvalitu vody a vodního prostředí.