Síhové jsou u nás dnes poměrně vzácní. V historii byl ovšem tento druh mnohem hojnější, přestože jde o ryby v našich vodách nepůvodní.

Text: (JS), foto: repro fishbiosystem.ru

 Prvního síha v roce 1882 dovezl Josef Šusta ve fázi jiker z Pomořanských jezer. Šlo o síha marénu (Coregonus maraena), který měl vynikající kvalitu masa. A o to tehdy šlo především. Dalším byl síh peleď (Coregonus peled), který k nám dorazil z někdejšího SSSR. Tento zástupce síhovitých tak kvalitní svalovinu neměl, ale byl mnohem odolnější a na stejnou tělesnou délku mohl dosahovat až dvojnásobné hmotnosti.

Prvotní úspěchy s těmito druhy však následně vystřídal jejich silný úbytek, až úplné vymizení z mnoha lokalit. Jedním z důvodů je samotný původ těchto ryb. Jde totiž o druhy jezerní, které vyžadují hlubokou, čistou, kyslíkatou a chladnou vodu.

Přesto se většina jejich odchovů „odehrávala“ ve velmi mělkých, nevhodných rybnících. Ovšem síhové se postupem času dokázali této skutečnosti částečně přizpůsobit. Hlavní příčinou jejich úbytku jsou ale přemnožení kormoráni.

Síh maréna i síh peleď jsou silně hejnové ryby, které se v našich podmínkách zdržují u hladiny. Pro kormorány jsou tak snadnou kořistí. Rybožravý predátor je schopen na obsádce síhů způsobit až 100% ztráty! Pokud k těmto informacím přičteme, že celkový chov síhů patří mezi našimi rybami k těm obtížnějším, je nasnadě, proč mnoho rybářů jednoduše s produkcí těchto náročných ryb přestalo.

Přesto síhové z našich vod nevymizeli úplně. Některá rybářství se jim dodnes věnují a produkují nemalé počty geneticky čistých marén i peledí. Produkce je však náročná, tyto nepůvodní druhy nejsou schopny přirozené reprodukce, takže je rybáři musejí vytírat uměle.

Proces musí být nesmírně citlivý, jelikož jde o ryby, které nesnášejí mechanické poškození, které může vést i k úhynu.  Navíc – doba výtěru nastává v nevhodný čas, do období Vánoc, takže rybáři, kteří se intenzivnímu chovu těchto ryb věnují, musí pracovat v ledové studené vodě a obejít se bez pohody domova. Jen díky jim ještě tohle chutné maso u nás máme.