Už v dobách minulých se lidé snažili ulovit nějakou rybu, ale rozhodně to v počátku nebylo rybářským prutem a už vůbec ne pro zábavu. Ryby totiž byly stejně jako zvěř nedílnou součástí obživy.

text: Petr Svatek

Postupem času se rybolov rozdělil na dvě odvětví: komerční (odlov ryb za účelem zisku a potravy) a sportovní (v dnešní době především rybáři provozující metodu chyť a pusť).

V našich podmínkách komerční rybolov neprovádíme, protože se zaměřujeme především na chov v oblasti rybníkářství (chov kaprovitých a dravých ryb) a pstruhařství. Komerční rybolov provádějí především přímořské státy v mořích a oceánech.

Na našem území se primitivní rybolov provozoval již 20 až 40 tisíc let před Kristem. Používaly se k němu oštěpy a různé druhy bodců. Až později se tehdejší rybáři naučili vyrábět háčky z kostí. Zlatý věk rybolovu začal až dobou bronzovou (zhruba 2300 př. n. l.), na kterou navazuje doba železná (zhruba 800 př. n. l.). V této době se začaly vyvíjet háky a háčky (jednoháčky, dvojháčky a trojháčky), které byly opatřeny protihroty.

Již v 7. století našeho letopočtu, v dobách Sámovy říše, která byla předchůdcem Velké Moravy, jsou dochovány rybářské sítě. O ryby a jejich chov se později zasloužili především mniši v místních klášterech. Ryba totiž byla brána jako postní jídlo. V této době se už využívaly proutěné vězence, vrše a různá lapadla a první světlo světa spatřily také primitivní pruty.

historie rybářství
foto: archiv redakce

Jednalo se o kus větve, provázek a háček. Málokdo ví, že první naučnou práci o chytání ryb na udici sepsala v 15. století v Anglii žena. V Československu byla vášnivou rybářkou Ema Destinová, která chytávala na Nové řece.

Živnostníci vs. blázni u vody

V křesťanském období se na našem území začalo rybářství štěpit na dvě odvětví: na rybníkářství a říční rybářství. První rybářské organizace byly označovány jako rybářské spolky, první u nás vznikl roku 1430. Tyto spolky fungovaly až do roku 1849, kdy byly nahrazeny rybáři živnostníky.

Sportovní rybáři byli tehdy považováni za „blázny u vody“. Profesionální rybáři (živnostníci) těmito lidmi opovrhovali a na oplátku ani sportovní rybáři živnostníky neměli v lásce, protože jim vytýkali masivní úbytek ryb z řek. První rybářský naviják byl vynalezen v 17. století a pro jeho vzor byl použit rumpál.

První rybářský zákon vznikl v roce 1885, ale až v roce 1948 bylo profesionálním rybářům zapovězeno lovit ryby na volných řekách pro obživu. V dnešní době sportovní rybáře sdružují Český rybářský svaz (vznikl roku 1968) a Moravský rybářský svaz (1990). Pod Český rybářský svaz spadá sedm územních svazů.

První vzdělávací instituce pro profesionální rybáře vznikla v roce 1920 a byla jí rybářská škola ve Vodňanech, která funguje pod názvem Střední rybářská škola Vodňany dodnes. V roce 1951 bylo otevřeno učiliště pro rybáře v Třeboni; škola se dnes jmenuje Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína z Jelčan. Studenti těchto škol mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách v Českých Budějovicích a Brně.