Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vzdělává už desítky let nové rybáře pro česká i zahraniční rybářství. Škola prošla složitým vývojem a českým vodám za dobu svojí existence vychovala řadu špičkových odborníků.

text: JS

Málokdo z profesionálních i sportovních rybářů však ví, že SŠRV v Třeboni nabízí mnohem více. Už dávno není jen pouhým odborným učilištěm, možnost studovat zde mají rybáři každého věku.

Vše začalo 1. září 1951, kdy byla při Státním rybářství v Třeboni zřízena odborná učňovská rybářská škola. V roce 1953 škola svoji samostatnost posílila. Tehdy měla už poměrně stabilní pedagogický sbor v teoretické i praktické výuce.

Trocha historie

V roce 1956 byla o rok prodloužena učební doba a tehdy také do Třeboně nastoupili první žáci ze Slovenska. Následně v roce 1969 byla zahájena výstavba nového domova mládeže, aby na podzim roku následujícího byla stavba pozastavena. K dostavbě rozestavěného domova došlo v roce 1976.

Poté však (1980) došlo k zániku samostatnosti a ke spojení se zemědělským učilištěm v Třeboni. Toto spojení trvalo celých 10 let. Po listopadových událostech 1989 se však na jaře 1990 naskytla příznivá situace k obnovení samostatnosti rybářského učiliště. Posledním významným milníkem v historii Středního odborného učiliště rybářského v Třeboni byl čtvrtek 15. května 2008, kdy se do názvu školy dostalo jména rybníkářského génia Krčína.

V současnosti se v Třeboni vyučuje několik studijních oborů a v neposlední řadě škola pamatuje i na poněkud odrostlejší rybáře, kteří si mohou doplnit profesní kvalifikaci a udělat zkoušky pro rybářské hospodáře.

Rybářská škola Třeboň
foto: archiv školy

Uchazeči absolvují výukové semináře, dokáží bezchybně rozpoznat nejrůznější zástupce ryb, planktonu, rostlin a raků. Dále musí projít písemnou částí zkoušky, která předchází ústní zkoušce před odbornou komisí.

Nenechte si vzít své sny!

Mnoho našich uchazečů o doplnění vzdělání říká, že chtěli rybařinu studovat, ale osud je nakonec zavál k jiným oborům. Přesto však na rybařinu myslet nepřestali. Věk nehraje žádnou roli! Každý rybář dobře ví, že rybaření je koníčkem na celý život a dokáže lidi spojovat napříč generacemi. Takže vzhůru do toho! Pomůžeme vám naplnit své sny!