Učíme se v Třeboni: Druhotné pohlavní znaky u ryb

Tento poměrně jednoduchý název je mnohdy ukryt pod málo známým termínem pohlavní dimorfizmus. I tak složitý a už velmi odborný termín však neskrývá nic jiného než rozdílnost mezi pohlavími.