Jak je to dlouho, co máte rybářský lístek? Kouknete se občas do rybářského řádu, prolistujete Zákon o rybářství? Zvládli byste zkoušky rybářské stráže? Pokud vás zajímá, jak silní jste v kramflecích, zkuste náš kvíz. Správné odpovědi jsou uvedeny na konci testu.

text: Marek Kožušník

1.

Kdo je povinen vyznačit v přírodě hranice rybářských revírů?

a) Rybářský orgán, který rybářský revír vyhlásil.

b) Uživatel revíru.

c) Úřad obce s rozšířenou působností.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16