6.

Která z uvedených ryb se při vyhledávání potravy orientuje především zrakem?

a) mník jednovousý

b) sumec velký

c) štika obecná

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16