Správné odpovědi:

1) Který z uvedených jelců má vypouklý tvar hřbetní a řitní ploutve?
a) tloušť

2) Jaké postavení úst má okoun říční?
c) střední

3) Kdy se u nás vytírá štika obecná?
b) v březnu až dubnu

4) Má bolen dravý žaludek?
c) ne

5) Kolik vousků má sumec velký?
b) 6

6)  Která z uvedených ryb se při vyhledávání potravy orientuje především zrakem?
c) štika obecná

7. Bolen dravý patří do čeledi ryb
a) kaprovité

8) Co se rozumí pod pojmem hlubinná přívlač?
b) tažení nástrahy za pohybujícím se plavidlem

9) Při lovu přívlačí musí osoby provádějící lov dodržovat mezi sebou vzdálenost
c) alespoň 20 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti.

10) Do které čeledi patří candát obecný?
c) okounovití

11) Mohu si ponechat 2 kusy sumce velkého (8 kg a 16,5 kg), ulovené v jednom dni na mimopstruhovém revíru?
b) ne

12) Jakou zákonnou míru má štika obecná na pstruhovém revíru?
c) nemá míru

13) Kolik kusů candáta obecného si mohu ponechat 15. 7. na pstruhovém revíru?
a) neomezeně

14) Nejmenší zákonná délka u candáta obecného v mimopstruhových revírech je
a) 45 cm

15) Nejmenší zákonná lovná míra sumce velkého je
b) 70 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16