Zkušený rybář si s následujícími otázkami hravě poradí, méně zkušený se aspoň poučí. Do jaké skupiny patříte vy? Správné odpovědi jsou uvedeny na konci testu.

text: Marek Kožušník

1.

V rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na

a) 2 udice na každou zakoupenou povolenku k rybolovu.

b) 2 udice.

c) 3 udice.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16