Tag

Třeboň

Browsing
bolen

Bolen dravý (Aspius aspius) je naší původní rybou, která se však vyskytuje spíše lokálně a má řadu zajímavostí. Jde o tzv. reofilní druh, což znamená, že jde o rybu říční. Stojaté vody jí tedy příliš nevyhovují a v rybničních soustavách se s ním tak setkáváme jen velmi vzácně. Výborně se ale bolenům daří v údolních nádržích. Zde je totiž voda kvalitnější i částečně průtočná. ÚN dále poskytují mohutnou rozlohu a téměř neomezenou potravní základnu.

S potápěním jsem se setkal na Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni. Tady zájemci mohou absolvovat základní kurz potápění OWD a pro ty, kteří chtějí v potápění pokračovat, je možné rozšířit si zkušenosti o kurz AOWD. Kurz probíhá po celý rok a je završen soustředěním v malém městečku Pakoštane v Chorvatsku, kde mladí potápěči získají po úspěšném zakončení certifikát potápěče.

Při sportovním rybolovu není vždy důležité, zda ulovený jedinec je mlíčákem nebo jikernačkou. V profesionálním rybářství a rybníkářství je to ale jiné, důležité. Tato informace může být podstatná např. pro umělý výtěr ryb, rozdílné růstové vlastnosti mezi pohlavími nebo pro provozovatele tzv. kaviárových farem. Tam totiž pro své chovy vyžadují pouze jikernačky.