Tag

Parazité

Browsing
hořavka

Při vyslovení slov ryba a parazit se většině rybářů zřejmě vybaví ryby napadené pijavkami, tasemnicemi, kapřivci nebo jinými trapiči, kteří znepříjemňují rybám život a leckdy mají za následek i jejich smrt. Může ale nastat situace, že se z beránka stane vlk a jako parazit se chová ryba?

O nákazách v přírodě se v odborné literatuře dočteme nejčastěji v souvislosti se zoonotickými onemocněními (zoonózy), které jsou přenosné prostřednictvím tzv. vektorů, často různých členovců (klíšťata, komáři, ploštice apod.), z divoce žijících zvířat na člověka. Prostředí, v němž původce dané nemoci, třeba encefalitidy nebo tularemie, přežívá a množí se, označujeme jako rezervoár. Ohnisko nákazy je místo, které je zdrojem nákazy. A z něho dochází k přenosu infekce.