Stovky velryb zabitých na Faerských ostrovech. Moře zrudlo jejich krví

Tradiční festival na Faerských ostrovech opět rozdmýchal vlnu nevole. Po ukončení této kruté tradice volají ochránci práv zvířat. O jaký festival se jedná?