Ve čtvrtek 3. září 2020 zemřel renomovaný ichtyolog, pracovník rybářského výzkumu a dlouholetý předseda redakční rady časopisu Rybářství Ing. Jiří Vostradovský, CSc. Někdejšímu předsedovi hospodářského odboru Českého rybářského svazu bylo 87 let. Úmrtí oznámila redakci Rybářství rodina.

text: Ondřej Cupal, foto: archiv Jana Štípka

Jiří Vostradovský se rybářstvím zabýval celý život. Na Vysoké škole zemědělské v Brně vystudoval specializované studium rybářství a hydrobiologie. Titul CSc. získal studiem na Univerzitě Karlově. Během studia začal s prázdninovými praxemi ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech, kde začal po studiu i pracovat. Jeho specializací bylo bádání v údolních nádržích. Jedenáct let strávil na terénním pracovišti v Lipně, poté působil v Praze a následně v Libčicích nad Vltavou.

Velké množství zkušeností získával i v zahraničí. Působil v Národním muzeu v Paříži, v Kubánské akademii věd v Havaně nebo pracoval pro Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství v Africe v Zambezi. V této rozvojové zemi pomáhal učit místní vodohospodáře chovat a využívat ryby, aby jim napomohly v boji proti hladu.

jan štípek jiří vostradovský
Jiří Vostradovský (vpravo) s Janem Štípkem, předsedou Západočeského územního svazu

V roce 1990 byl ve Stockholmu jmenován v IFS (International Foundation for Science) do funkce Senior advisor coby rádce, jenž měl posuzovat udělování grantů pro mladé vědecké pracovníky v rozvojových zemích. Na jejich práce potom osobně dohlížel.

V Českém rybářském svazu působil jako předseda hospodářského odboru, místopředseda Územního svazu města Prahy a člen Republikové rady. Pro časopis Rybářství pracoval neuvěřitelných 50 let a od roku 1985 byl předsedou redakční rady. Za redakci i celou redakční radu bych chtěl za jeho práci poděkovat. Pan Vostradovský byl nejen uznávaný expert, ale také velmi milý společník, kterého si budeme pamatovat hlavně jako člověka s životním nadhledem a otevřeným srdcem.