Síh peleď

Síh peleď je vyšší než síh maréna, zvládá vyšší teploty vody i větší znečištění, přesto se jedná o velmi citlivý druh.

Síh peleď se živí stejně jako síh maréna drobnými bezobratlými. Se síhem marénou se mohou křížit a jejich potomci jsou také plodní. Proto se dnes bez genetických testů dá jen těžko rozpoznat, jakého síha jste ulovili a zda se nejedná o křížence.

Tato ryba k nám byla dovezena už v roce 1970, aby se zlepšila produkce kaprových rybníků. Dnes je však chována jen vzácně a v našich revírech ji potkáte výjimečně.

Karty všech našich ryb s jejich podrobnou specifikací a na kvalitním tvrdém papíře lze objednat zde.