Severočeští rybáři se rozhodli podpořit v příštím roce některé druhy reofilních ryb celoročním hájením. Toto opatření však bude platit jen na některých revírech.

Text: redakce, foto: David Štrunc

V příštím roce budou v Severočeském územním svazu celoročně hájené parmy obecné, ostroretky stěhovavé a podoustve říční, jakožto nejohroženější zástupci reofilních ryb.

Nebude se však jednat o všechny revíry, hájení bude probíhat pouze na revírech Labe (2, 3, 4-5, 6-7, 8, 9, 10, 11-12), Ohře (1, 2-3, 4-5, 6, 7) a části Ploučnice (1).

Reofilní druhy ryb patří mezi nejohroženější. Převážnou většinu svých životů stráví v proudných úsecích řek, nejčastěji v takzvaném parmovém pásmu. Bohužel, těchto míst kvůli fragmentaci toků ubývá a z dříve proudných úseků se stávají stojaté úseky nad vodními elektrárnami a jezy.

Tím ubývá přirozené prostředí právě pro reofilní druhy, které jsou odkázány často jen na několik desítek metrů proudné vody v podjezí. Chránění této významné, v České republice původní skupiny ryb, má tedy rozhodně smysl.